Malene bygger på «Retningslinjer for dokumentasjonsgrunnlag for hurtig metodevurdering av legemidler», og vil holdes oppdatert i henhold til siste gyldige versjon av retningslinjene. Malene er oppdatert 16. november 2020.

Malene er ikke uttømmende. Bruk retningslinjene i tillegg for for å utarbeide dokumentasjonsgrunnlaget.

Den generelle malen skal brukes for hurtig metodevurderinger i løp, b, løp c og løp d. For saker i løp d, anbefales det å kontakte legemiddelverket for å avklare hvilken dokumentasjon som vil være aktuell å levere i den enkelte sak.

Mal for løp a skal benyttes for hurtig metodevurderinger i løp a.

Last ned generell mal (word)

 

Oppdatert: 24.11.2020

Publisert: 22.12.2017

​Fant du det du lette etter?