​​​​​​​​​​​​Firmaer oppfordres til å kontakte Statens legemiddelverk for å diskutere mulig deltakelse i dette samarbeidet dersom de har et nytt, men ennå ikke godkjent, legemiddel. Firmaer som velger å delta sender inn dokumentasjon for metodevurdering til FIMEA, TLV og Legemiddelverket samtidig som de underskriver en avtale som tillater at myndighetene deler informasjon seg imellom. Bortsett fra dette vil nasjonale prosedyrer bli fulgt. Basert på en felles vurdering vil hvert land fatte nasjonale beslutninger i tråd med sitt nasjonale regelverk.

Legemiddelverket ser primært etter produkter til bruk i sykehus, siden FIMEA ikke behandler søknader om refusjon for legemidler gitt utenfor sykehus. Dersom det foreligger en vurdering av relativ effekt gjennomført på europeisk nivå innenfor EUNetHTA (European network for Health Technology Assessment), kan vi bruke denne som grunnlag for vår helseøkonomiske vurdering.​

Les mer om FINOSE samarbeidet og systemet.​

Publisert: 12.06.2019

​Fant du det du lette etter?