​​​​Oppdateringen gjelder «Retningslinjer for dokumentasjonsgrunnlag for hurtig metodevurderingen av legemidler», mal for innsending av dokumentasjon for hurtig metodevurdering, og Legemiddelverkets rapportmal for hurtig metodevurdering. 

Statens legemiddelverk har hatt retningslinjer for legemiddeløkonomiske analyser siden 2002. Siste større revisjon ble foretatt i 2020, med en mindre oppdatering i 2021. Det pågående arbeidet innebærer primært en om- og restrukturering av innsendings- og rapportmaler for metodevurdering, samt presiseringer og mindre faglige oppdateringer av dagens retningslinjer. 

Hensikten er å gjøre kravene til innsendelse av dokumentasjon tydeligere, og redusere unødvendig informasjon. Under arbeidet vil vi også se på formatering av dokumentene og oppdatere dette slik at de blant annet følger nylig oppdaterte krav om universiell utforming.

Malene oppdateres både innenfor folketrygd- og sykehusfinansierte saker. Legemiddelverket er i kontakt med relevante samarbeidsparter i arbeidet, og håper å ferdigstille arbeidet før sommeren.

Publisert: 17.03.2023

​Fant du det du lette etter?