Søk i byttelisten

Legemiddelsøk viser hvilke legemidler som er byttbare og eventuelle merknader til bytte.​

 

 

Hva er generisk bytte?https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/generisk-bytte/hva-er-generisk-bytteHva er generisk bytte?Ofte finnes det flere legemidler som har ulike navn og ulik pris, men akkurat samme virkestoff og virkning. Da tilbyr apoteket pasienten et legemiddel med et annet navn enn det legen har skrevet på resepten når det finnes et rimeligere alternativ.457Apoteket tilbyr pasienten et legemiddel med et annet navn enn det legen har skrevet på resepten når det finnes et likeverdig, men rimeligere alternativ.
Byttelistenhttps://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/generisk-bytte/byttelistenByttelistenLegemidler som er byttbare settes på Byttelisten som distribueres til alle apotek. Enkelte legemidler har merknad til byttbarhet, for eksempel begrenset bytte. Byttelisten blir oppdatert to ganger hver måned. 462Informasjon om byttelisten og oversikt over siste byttelisteoppdateringer.
Apotekets og legens rolle i generisk byttehttps://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/generisk-bytte/apotekets-og-legens-rolle-i-generisk-bytteApotekets og legens rolle i generisk bytteInformasjon om legens informasjonsplikt, reservasjon mot bytte, begrenset bytte, merknad til bytte, parallellimporterte legemidler.458Informasjonsplikt, reservasjon mot bytte, begrenset bytte, merknad til bytte, parallellimporterte legemidler.
Hvordan kommer et legemiddel på byttelisten?https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/generisk-bytte/hvordan-kommer-et-legemiddel-pa-byttelistenHvordan kommer et legemiddel på byttelisten?Legemidler inkluderes i ordningen med generisk bytte og kommer på byttelisten dersom de er bioekvivalente, medisinsk likeverdige og egnet for bytte i apotek.459
Høring om opptak på byttelistenhttps://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/generisk-bytte/horing-om-opptak-pa-byttelistenHøring om opptak på byttelistenOpptak av legemidler på Byttelisten skal i visse tilfeller sendes på høring. Slike høringer sendes ut til berørte aktører, normalt med en høringsfrist på tre uker. 912Opptak av legemidler på Byttelisten skal i visse tilfeller sendes på høring.
Informasjonsmateriellhttps://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/generisk-bytte/informasjonsmateriell-om-generisk-bytteInformasjonsmateriellPlakater og brosjyrer til bruk for apotek og leger. 884

​Fant du det du lette etter?