​Pasienter og brukere av ulike legemidler, kan ofte beskrive fordeler og ulemper ved dagens behandling og ha kunnskap som kanskje ikke er kommet fram i forskningsrapporter. I tillegg kan pasienter fortelle hvilken effekt de forventer av ny legemiddelbehandling og hva som vil gi dem bedre livskvalitet. Dette er verdifull informasjon når Legemiddelverket gjør en metodevurdering.

Hva er metodevurdering?

Før nye legemidler eventuelt kan finansieres av det offentlige, må vi vurdere om nytten av legemidlet står i et rimelig forhold til kostnader og ressursbruk, sett opp mot alvorligheten av sykdommen. Dette kalles en metodevurdering. Dette skal sørge for rettferdig fordeling av offentlige ressurser og likebehandling mellom pasientgrupper i den offentlige helsetjenesten. Arbeidet med en metodevurdering tar vanligvis inntil 180 dager og ender opp i en rapport.

Innspill fra pasientorganisasjoner kan supplere øvrig dokumentasjon og bidra til at vi får nyttig informasjon om deres perspektiv.

Hva skjer med innspillene?

Alle innspill vurderes av Legemiddelverkets lag for brukermedvirkning og laget stiller spørsmål hvis noe er uklart. Legemiddelverket lager en oppsummering av innspillene som legges ved rapporten.

Hvem kan gi innspill?

Vi ønsker innspill fra pasientorganisasjoner eller representanter for pasientgrupper. På grunn av personvern kan vi foreløpig ikke motta innspill direkte fra enkeltpasienter eller pårørende. Pass på at innspill fra organisasjonen ikke består av opplysninger som identifiserer enkeltpersoner. Ta kontakt med din pasientorganisasjon hvis du mener de bør gi et innspill.

Gi innspill

Du kan gi innspill ved hjelp av elektronisk skjema (lenke kommer).

Nedenfor finner du oversikt over legemidler der vi ønsker innspill nå.

​Legemiddel og sykdomRapport​​Frist for innspill
​ALenke​ kommerN/A​
​BLenke​ kommer​N/A

Hvilke spørsmål må jeg svare på når jeg gir innspill?

I hovedsak er det disse temaene vi ønsker innspill på:

  • sykdomserfaring
  • erfaring med dagens behandling
  • forventninger til ny behandling
  • om du har erfaringer med det nye legemiddelet

I tillegg stiller vi spørsmål om kontaktinformasjon, kilder og habilitet.

Offentlig finansiering og Legemiddelverkets ansvar

Beslutningsansvaret er fordelt mellom ulike aktører når det gjelder offentlig finansiering av legemidler.

  • Legemiddelverket er ansvarlig for metodevurdering av alle nye legemidler, men har ikke beslutningsansvar i alle saker:
  • Legemiddelverket leverer beslutningsgrunnlag når sykehusene skal bestemme hvilke legemidler de skal ta i bruk. Sykehusene bestemmer hvilke legemidler de ønsker å ta i bruk.
  • Legemiddelverket har beslutningsmyndighet forhåndsgodkjent refusjon, såkalt «blå-resept» (opp til et visst beløp).
  • Legemiddelverket gir råd til HELFO om hvilke pasienter som kan få legemidler ved individuell stønad på «blå-resept» (råd om vilkår).

Publisert: 03.06.2021

​Fant du det du lette etter?