A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

​Virkestoff​SykdomsområdeÅr​
​Baloxavir​Influensa​2020
BaricitinibRevmatoid artritt2016
​Baricitinib​Atopisk eksem​2020
​Bedakvilin​Tuberkolose​2019
Begelomab​Graft vs host sykdom​2016
​Belantamab​Myelimatose​2020
Belimumab​Lupusnefritt​2020
​Benralizumab​Eosinofil astma​2017
​Bempedoic​Kolestrolsenkende​2019
Bempedoic/ ezetimib​Kolestrolsenkende​2019
Betaglobin​Betatalassemi​2019
​Betrixaban​Forebygge venetrombose​2017
Bezlotozumab​Infeksjon​2016
Bictegravir/emtricitabin/tenofovir​HIV​2017
​Binimetinib​Melanom​2017
Binimetinib​Melanom​2018
Blinatumomab​ALL (1)​2017
​Blinatumomab​ALL (2)​2019
​Bosutinib​KML​2017
Botulinumtoksin type A​Sialore​2020
Brentuksimab vedotin​T-cellelymfom​2019
Brentuksimab vedotin​Hodgkins lymfom​2016
Brentuksimab vedotin​Hodgkins lymfom​2018
Brentuksimab vedotin​Non hodgkins lymfom​2017
​Brekspiprazol​Schizofreni​2017
Brigatinib​Lungekreft​2017
​Brigatinib​Lungekreft (1.linje)​2019
Brodalumab​Plakkpsoriasis​2016
Brolucizumab​AMD (våt)​2019
Budesonid​Øsofagitt​2017
Budesonid/glykopyrronium/formoterol​KOLS​2019
​Bulevirtide​Hepatitt D​2020
​Buprenorfin​Opioidavhengighet (1)​2018
​Buprenorfin​Opioidavhengighet (2)​2018
​Buprenorfin/ Nalokson​Opiodavhengighet​2017
​Bupivakain​Smerte​2019
Bupivakain/meloksikam​Smerte​2019
​Burosumab​Hypofosfatemi​2017
Burosumab​Hypofosfatemi sub-gruppe​2019

 

Oppdatert: 23.09.2020

Publisert: 04.11.2016

​Fant du det du lette etter?