​​​​​ A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

​Virkestoff​Sykdomsområde​År
​Cabotegr​avir
​PrEP av HIV-1 infeksjon
​2023
Cabotegravir/rilpivirin​HIV​2020

​Cabozantinib​Leverkreft​2018
Cabozantinib​Nyrekreft​2016
Cabozantinib​Nyrekreft​2017
Caplacizumab​Blodsykdom​2017
​Canakinumab​Hjertesykdom​2018
Canakinumab​Familiær middelhavsfeber​2020​
​Can​akinumab
​Schnitzler syndrom
​2022
​Cannabidiol​Epilepsi (LGS og DS)​2018
​Cannabidiol​Tuberøs sklerose​2020
Capmatinib
​Ikke-småcellet lungekreft
​2021
​​CariprazineSchizofreni​2016
​Cediranib​Eggstokkreft​2015
Cefiderocole​Infeksjon​2019
Ceftarolin fosamil​Infeksjon​2019
Ceftolozan/ tazobaktam​Infeksjon​2019
Cemiplimab​Hudkreft​2018
Cemiplimab​Basalcellecarsinom​2020
Cemiplimab​Ikke-småcellete lungekreft​2020
​Cemi​plimab
​Ikke-småcellet lungekreft kombinasjon
​2022
​Cemip​ilimab
​Livmorhalskreft
​2022
Cenegermin​Nevrotrofisk keratitt​2017
​Cenobamate​Epilepsi - subgruppe​2020
Ceritinib​Lungekreft​2017
Certolizumab pegol​Plakkpsoriasis​2018
​Cervarix​Forebygging av hode-og halskreft ved visse typer humane papillomavirus(HPV)​2020

Ciltacab​tagene autoleucel
​Myelomatose subgruppe
​2021

​Cipaglukosidase alfa
​Pompes sykdom
​2022
​Ciprofloxacin​Infeksjon ( subgruppe)​2018
Cladribine​Multipel sklerose (RRMS)​2017
​Crisan​taspase
​ALL og LBL
​2022
Crizotinib​Lungekreft​2016
​Crizotinib​ACLC og IMT​2021

 

Oppdatert: 17.03.2023

Publisert: 04.11.2016

​Fant du det du lette etter?