​​ A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

​Virkestoff​Sykdomsområde​År
​Farici​mab
Diabetisk makulaødem (DMO)​​2022
​Faricimab
​AMD
2022
​Fedratinib
​Myelofibrose​2020
​Fenofib​rat
​Hypertriglyseridemi
​2023
Fenflura​min​Epilepsi subgruppe​2019

​Fenfluramin
​Epilepsi subgruppe
​2022
Ferric maltol​Jernmangelanemi​2017
​Ferumoksytol
​Jernmangelanemi
​2022
​Fidaksomicin​Infeksjon​2019
Filgotinib​Leddgikt​2020
​Filgotinib​Ulcerøs kolitt​2020
Finerenon
​Kronisk nyresykdom ved T2D
​2021
​Fingolimod​RRMS (til barn og unge)​2018
​Flucelvax Tetra Forebyggende vaksine mot influensa​2020
​Fluciklovin​Diagnostikk - gliom​2019
​Fluocinolonacetonid​Kronisk diabetisk makulaødem (DMO)​2021
​Fluocinolonacetonid​Ikke-infeksiøs uveitt ​2021
Flutikasonfuroat/ vilanterol​Astma​2017
Flutikasonfuroat/ umeklidinium/ vilanterol​KOLS (2)

​2018

Flutikasonfuroat/ umeklidinium/ vilanterol​KOLS (1)​2017
Follitropin Delta​Hormonbehandling​2016
​Fosaprepitantdimeglumin​Forebyggende ved kvalme og oppkast​2017

​Fosdenopterin
​Molybden kofaktor-mangel type A
​2022
​Foslevodopa/ ​foskarbidopa
​Parkinson
​2022
​Fostamatinib​Trombocytopeni​2020
​Fostemsavir​HIV​2020
​Fremanezumab​Migreneforebyggende​2018
​Fulvestrant​Brystkreft​2016
​Fulvestrant​Brystkreft​2017
​Futib​atinib
​Kolangiocarcinoma
​2022

 

Oppdatert: 17.03.2023

Publisert: 04.11.2016

​Fant du det du lette etter?