​​​​​​ A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

​Virkestoff​Sykdomsområde​År
​Nadelmedine​Opioid indusert obstibasjon​2017
​Nalokson​Opioidoverdose (1)​2017
Nalokson​Opioidoverdose (2)​2018
Natriumf​enylbutyrat ursodoksikoltaurin
​ALS
​2022
​Natriumoksybat​Narkolepsi​2018
​Natriumoksybat​Alkoholmisbruk​2019
Natriumtiosulfat​Ototoksisitet - subgruppe​2020
​Neratinib​Brystkreft​2017
​Netarsudil​Glaukom​2019
​Netarsudil/ latanoprost​Glaukom​2020
Ngr-htnf​Lungekreft​2017
​Nintedanib​Systemisk sklerose​2019
Nintedanib​Lungesykdom​2019
Niraparib​Ovariekreft​2017
​Niraparib
​Ovariekreft

​2020​

​Niraparib/abiraterone
​Prostatakreft
​2022
​Nirsevi​mab
​Forebygging av RS-virusinfeksjon
​2022
​Nitisinone​Alkaptonuri​2020
Nivolumab​Hode-halskreft (ØNH)​2016
​Nivolumab​Hodgkins lymfom​2016
​Nivolumab​Kolorektalkreft​2017
​Nivolumab​Leverkreft​2017
Nivolu​mab
​Ikke-småcellet lungekreft subgruppe
​2022
Nivolumab​Lungekreft

​2018

​Nivolumab
​Nyrekreft​2018
Nivolumab​Melanom​2017
Nivolumab
​Melanom adjuvant, subgruppe​
​2023
​Nivolumab​Spiserørskreft ​2020
Nivolumab​Spiserørskreft​2021
Nivolumab
​Kreft i spiserør eller GØ-overgang (oppdatert)
​2021
Nivolumab​Urothelial kreft​2016
Nivolumab​Ventrikkelkreft (1)​2017
​Nivolumab​Ventrikkelkreft (2)​2021
Nivolumab
​Blærekreft
​2021
Nivolumab/ipilimumab​kolorektalkreft​2020
Nivolumab/ipilimumabIkke-småcellet lungekreft subgruppe​2020
Nivolumab/ipilimumabMalignt  pleuralt mesotelion​2020
Nivolumab/ipilimumab​Spiserørskreft​2021
​Nivolumab/kabozantinib​Nyrecellekarsinom 1.linje​2020
​Nilotinib​Kronisk myelogen leukemi​2016
Nonacog beta pegol​Hemofili B​2016
Nonakoggamma​Hemofili B​2016
Nusinersen​SMA​2017

 

Oppdatert: 14.04.2023

Publisert: 07.11.2016

​Fant du det du lette etter?