A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

​Virkestoff​Sykdomsområde​År
Pacritinib​Myelofibrose​2016
​Pacritinib​myelofibrose​2018
Padeliporfin​Prostatakreft​2016
Patisiran​Amyloidose​2018
​Pegvaliase​Føllings sykdom​2018
​Pembrolizumab​Blærekreft​2017
​Pembrolizumab​Kolorektalkreft 1.linje​2020
Pembrolizumab​Hode- og halskreft (1)​2018
​Pembrolizumab​Hode- og halskreft (2)​2019
​PembrolizumabLungekreft (1)​2016
​Pembrolizumab​Lungekreft (2)​2017
Pembrolizumab​Lungekreft (3)​2018
​Pembrolizumab​Lungekreft (4)​2018
​Pembrolizumab​Klassisk hodgkins lymfom​2016
​Pembrolizumab​Refraktær klassisk hodgkins lymfom​2020
​Pembrolizumab​Melanom​2018
​Pembrolizumab​Nyrecellekarsinom​2019
Pembrolizumab​Spiserørskreft​2019
​Pemigatinib​Gallegangkreft​2020
​Peramivir​Influensa​2017
Perampanel​Epilepsi subgruppe ​2019
​Pertuzumab​Brystkreft​2017
Pertuzumab/trastuzumab​Brystkreft​2020
Pexidartinib​Tumor - seneskjede​2019
​Pitolisant​Uttalt søvighet ved OSA- subgruppe​2020
​Plazomicin​Infeksjon i urinveiene​2019
​Plitidepsin​Myelomatose

​2017

Polatuzumab vedotin​Diffust storcellet B-celle lymfom​2019
​Pomalidomid​Myelomatose - kombinasjon​2019
​Ponesimod​Multippel sklerose - RRMS​2020
Prasteron​Hormonbehandling​2016
​Pretomanid​Tuberkulose​2019

 

Oppdatert: 21.09.2020

Publisert: 07.11.2016

​Fant du det du lette etter?