A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

​VirkestoffSykdomsområde​År
​Tafamidis​Amyloidose​2018
​Tafamidis​Amyloidose - subgruppe​2019
Tafasitamab​Lymfekreft - kombinasjonsbehandling​2020
​Tagraxofusp​BPDCN​2019
Talazoparib​Brystkreft​2018
​Tanezumab​Smertebehandling ved atrose​2020
​Tecovirimat
Orthopoxvirussykdom
​2021
Tegafur/gimeracil/oteracil​kolorektalkreft​2020
Telotristat etiprate​Karsinoid syndrom​2017
Tenofovir alafenamide​Hepatitt B​2016
Tepotinib
Avansert ikke-småcellet lungekreft med endringer i MET ekson 14 (​METex14 NSCLC)
​2021
Tezakaftor​Cystisk fibrose​2017
Tikagrelor​Hjertesykdom​2019
​Tikagrelor​Ved hjerneslag​2020
​Tildrakizumab​Psoriasis​2017
​Tirbanibulin mesilateAktinisk keratose - subgruppe​2020
​Tisagenlecleucel​Blodkreft​2017
Tisagenlecleucel​Blodkreft​2017
​Tivozanib​Nyrekreft​2016
​Trametinib​Lungekreft​2016
​Tocilizumab​Kjempecelleartritt​2017
Tocilizumab​CRS​2018
Tocilizumab​Barneleddgikt​2018
Tocilizumab​Covid-19​2021
​Tofacitinib​Psoriasisartritt​2017
​Tofacitinib​Ankyloserende spondylitt​2021
​Tofacitinib​Revmatoid artritt​2016
Tofacitinib​Ulcerøs Kolitt​2018
​Tofacitinib​Barneleddgikt​2021
Tolvaptan​Nyresykdom​2018
Tralokinumab​Atopisk dermatitt -subgruppe​2020
​Trastuzumab​Brystkreft​2019
Trastezumab deruxtecan​Brystkreft​2020
Treprostinilnatrium​Høyt trykk i lungekretsløpet​2019
​Treosulfan​alloHSCT​2018
​Trientindihydroklorid​Wilsons sykdom​2018
Trientintetrahydroklorid​Wilsons sykdom​2018
Trifluridine/ tipiracil​Kreft i magesekken​2019
​Tucatinib​Brystkreft​2020
Turoktokog alfa pegol​Hemofili A​2018

 

Oppdatert: 11.10.2021

Publisert: 07.11.2016

​Fant du det du lette etter?