Metodevarsling

Metodevarsling skal sikre at nye og viktige legemidler blir identifisert og prioritert for metodevurdering. Legemiddelverket utarbeider metodevarsler for alle nye virkestoff og indikasjonsutvidelser som medfører nye pasientgrupper mellom 6 og 12 måneder før markedsføringstillatelse (MT). Et metodevarsel utløser en bestilling av metodevurderingen som ligger til grunn for beslutning om offentlig finansiering. Les mer om metodevarsling.


Horizon scanning-møter

Horizon scanning-møter er ment å være et supplement til metodevarslingen med et noe lenger tidsperspektiv (24-36 måneder før MT). Dette er et tilbud hvor leverandører inviteres til å presentere legemidler de venter å markedsføre i Norge innenfor de neste to til tre årene. Sykehusinnkjøp HF overtok i 2021 ansvaret for gjennomføring av horizon scanning-møtene. I tillegg til Sykehusinnkjøp HF, deltar Legemiddelverket på møtene, med både regulatorisk og helseøkonomisk representasjon.

Hvert møte har en varighet på 60 minutter og må i det minste belyse følgende vedrørende legemidler i pipeline:

 • Virkestoff og antatt virkningsmekanisme
 • Planlagt indikasjon
 • Medisinsk verdi sammenlignet med dagens behandling og forventet plass blant dagens behandlingsalternativ
 • Tidsplan for innsending til regulatoriske myndigheter og forventet godkjenning

Vi er dessuten interessert i å høre om:

 • Resultater fra registreringsstudier
 • Pasientpopulasjon i Norge og anslag av pasientgrunnlag
 • Kommende patentutløp
 • Pris og forventet budsjettvirkning
 • Nye teknologi eller problemstillinger som utfordrer eksisterende regelverk.


Horizon Scanning-møter vil gjennomføres på følgende datoer i 2021:

 • onsdag 2. juni
 • onsdag 8. september
 • torsdag 28. oktober 


Påmelding

Kontakt Sykehusinnkjøp HF for mer informasjon: pipeline@sykehusinnkjop.no

Oppdatert: 09.10.2019

Publisert: 16.01.2019

​Fant du det du lette etter?