Metodevarsling

Metodevarsling skal sikre at nye og viktige legemidler blir identifisert og prioritert for metodevurdering. Legemiddelverket utarbeider metodevarsler for alle nye virkestoff og indikasjonsutvidelser som medfører nye pasientgrupper mellom 6 og 12 måneder før markedsføringstillatelse (MT). Et metodevarsel utløser en bestilling av metodevurderingen som ligger til grunn for beslutning om offentlig finansiering. Les mer om metodevarsling.

Horizon scanning-møter

Horizon scanning-møter (tidligere pipelinemøter) er ment å være et supplement til metodevarslingen med et noe lenger tidsperspektiv (24-36 måneder før MT). Nytt fra 2019 er gjennomføring av egne dager hvor industrien er velkommen til å presentere produkter de venter å markedsføre i Norge innenfor de neste to til tre årene. I tillegg til Legemiddelverket er Sykehusinnkjøps Divisjon legemidler representert på møtene.

Hvert møte har en varighet på 60 minutter og må i det minste belyse følgende vedrørende legemidler i pipeline:

 • Virkestoff og antatt virkningsmekanisme
 • Planlagt indikasjon
 • Medisinsk verdi sammenlignet med dagens behandling
 • Tidsplan for innsending til regulatoriske myndigheter og forventet godkjenning

Vi er dessuten interessert i å høre om:

 • Resultater fra registreringsstudier
 • Pasientpopulasjon i Norge og anslag av pasientgrunnlag
 • Kommende patentutløp
 • Pris og forventet budsjettvirkning
 • Nye teknologi eller problemstillinger som utfordrer eksisterende regelverk.

For å forbedre kvaliteten av informasjonsinnsamlingen ønsker vi å få tilsendt presentasjoner som benyttes i horizon scanning-møtene samt nøkkelinformasjon om relevante legemidler sammenfattet i en excelfil. Dette må leveres innen to dager før møtet finner sted. All informasjon behandles fortrolig, men det er opp til hvert enkelt legemiddelfirma hvilken informasjon som deles.

Horizon scanning-møter er et tilbud til industrien og påvirker ikke muligheten til å treffe Legemiddelverket i andre sammenhenger.

Horizon scanning-møter vil gjennomføres på følgende datoer i 2020:

 • 3. februar
 • 11. mai
 • 7. september
 • 18. november

Møtedagene i 2019 er fullbooket.

Spørsmål vedrørende horizon scanning-møter kan rettes til Rita Hvalbye​

Oppdatert: 09.10.2019

Publisert: 16.01.2019

​Fant du det du lette etter?