Metodevarsling

Metodevarsling skal sikre at nye og viktige legemidler blir identifisert og prioritert for metodevurdering. Legemiddelverket utarbeider metodevarsler for alle nye virkestoff og indikasjonsutvidelser som medfører nye pasientgrupper mellom 6 og 12 måneder før markedsføringstillatelse (MT). Et metodevarsel utløser en bestilling av metodevurderingen som ligger til grunn for beslutning om offentlig finansiering. Les mer om metodevarsling.


Horizon scanning-møter

Horizon scanning-møter er ment å være et supplement til metodevarslingen med et noe lenger tidsperspektiv (24-36 måneder før MT). Dette er et tilbud hvor leverandører inviteres til å presentere legemidler de venter å markedsføre i Norge innenfor de neste to til tre årene. Sykehusinnkjøp HF har i 2022 ansvaret for gjennomføring av horizon scanning-møtene. I tillegg til Sykehusinnkjøp HF, inviteres Legemiddelverket på møtene, med kompetanse innen markedsføringstillatelse og helseøkonomi.

Hvert møte har en varighet på 60 minutter og må i det minste belyse følgende vedrørende legemidler i pipeline:

  • Virkestoff og antatt virkningsmekanisme
  • Planlagt indikasjon
  • Medisinsk verdi sammenlignet med dagens behandling og forventet plass blant dagens behandlingsalternativ
  • Tidsplan for innsending til regulatoriske myndigheter og forventet godkjenning

Vi er dessuten interessert i å høre om:

  • Resultater fra registreringsstudier
  • Pasientpopulasjon i Norge og anslag av pasientgrunnlag
  • Kommende patentutløp
  • Pris og forventet budsjettvirkning
  • Nye teknologi eller problemstillinger som utfordrer eksisterende regelverk.

Påmelding

Kontakt Sykehusinnkjøp HF for mer informasjon: pipeline@sykehusinnkjop.no​

Oppdatert: 15.12.2021

Publisert: 16.01.2019

​Fant du det du lette etter?