​​​​​​​​Statens legemiddelverk har som mål å gjennomføre metodevurdering av legemidler innenfor en frist på 180 dager fra tidspunkt for mottatt komplett dokumentasjon. Ved metodevurdering av legemidler finansiert av folketrygden, er det i visse tilfeller anledning til å suspendere tidsfristen («klokkestopp»).

Status for sy​k​e​​​​​h​usleg​emidler​​​ pr. 07.09.2022​​(Excel)

Status for blåreseptlegemidler​ pr. 03.10.2022 (Excel)

Oppdatert: 03.10.2022

Publisert: 13.11.2017

​Fant du det du lette etter?