​​​​​​​Statens legemiddelverk har som mål å gjennomføre metodevurdering av legemidler innenfor en frist på 180 dager fra tidspunkt for mottatt komplett dokumentasjon. Ved metodevurdering av legemidler finansiert av folketrygden, er det i visse tilfeller anledning til å suspendere tidsfristen («klokkestopp»).

Til orientering er oversikten over " Status for både sykehuslegemidler og legemidler på blå resept" ikke oppdatert siden 08.12.2021. Etterhvert vil oversikten bli erstattet med en oversikt som kun viser status for legemidler på blå resept.

Oppdatert: 21.06.2022

Publisert: 13.11.2017

​Fant du det du lette etter?