​​​​Statens legemiddelverk gjennomfører metodevurdering av sykehuslegemidler innenfor en frist på 180 dager fra tidspunkt for mottatt dokumentasjon. Ved metodevurdering av legemidler finansiert av folketrygden, er det i visse tilfeller anledning til suspendere tidsfristen («klokkestopp»).

Til orientering er oversikten over " Status for både sykehuslegemidler og legemidler på blå resept" ikke oppdatert  per 05.01.2022. Dette skyldes at vi legger om rapporteringsrutinene og det pågår et endringsarbeid. Siste oppdatering er derfor fra 08.12.2021.​

Oppdatert: 05.01.2022

Publisert: 13.11.2017

​Fant du det du lette etter?