​​Prioriteringskriterier

Prioriteringsmeldingen har kommet frem til tre kriterier som skal vurderes samlet hvis det offentlige skal finansiere bruken av et nytt legemiddel:

  • Nyttekriteriet
  • Ressurskriteriet
  • Alvorlighetskriteriet

Prioriteringskriteriene skal vurderes samlet og veies mot hverandre. Jo mer alvorlig en tilstand er eller jo større nytte et tiltak har, jo høyere ressursbruk kan aksepteres. Lav alvorlighet og begrenset nytte av et tiltak kan bare forsvares hvis ressursbruken er lav.

Kostnadseffektivitet er et mål på forholdet mellom ressursinnsats og nytte. Les mer om kostnadseffektivitet.

Beslutningsprosess

Godkjente legemidler må metodevurderes ("verdivurderes") for å få offentlig finansiering, slik at de kommer blå resept eller blir tatt i bruk av sykehusene. Legemiddelfirmaene må levere dokumentasjon på forespørsel fra Legemiddelverket.

​Fant du det du lette etter?