​​Hva er trinnpris?

Trinnprissystemet ble innført i 2005 for å redusere Folketrygdens og pasientenes legemiddelkostnader. I trinnprissystemet reduseres prisen på et legemiddel trinnvis med faste kuttsatser etter at legemidlet har mistet patentbeskyttelse, fått konkurranse fra likeverdige legemidler og kommet på Legemiddelverkets liste over byttbare legemidler.

Legemiddelverket evaluerte prissystemet i 2016

Hvorfor trinnpris?

Når patentet løper ut og originallegemidlene får konkurranse av generiske preparater, forhandler grossistene om lavere priser fra legemiddelfirmaene. Grossistene får ofte senket prisen på originallegemidlet, i tillegg til at generika introduseres til en lavere pris.

Trinnprissystemet er en enkel måte myndighetene kan sikre at også Folketrygd og pasient kan nyte godt av lavere legemiddelpriser.

Folketrygd og pasient sparer årlig omlag to milliarder kroner på trinnpris og generisk bytte. 75 prosent av innsparingen gjelder folketrygdens budsjett og 25 prosent tilfaller pasientene. Generisk bytte og trinnpris betyr altså at både myndighetene og pasientene kan få plass til andre viktige tiltak på sitt budsjett uten at det medisinske tilbudet svekkes.

Når trinnpris-legemidler overføres til H-resept, og helseforetakene overtar finansieringsansvaret, opphører trinnprisene fra samme dato som avtalepris mellom Sykehusinnkjøp HF og leverandørene trer i kraft.

 

Trinnprismodellen

Trinnprismodellen er en AUP (apotekets utsalgspris)-regulering. Likevel fastsetter vi trinnprisen ved prosentvise kutt i originallegemidlets maksimale AIP (apotekets innkjøpspris) da første generikum fikk pris. Etter at AIP er kuttet legges apotekavanse og 25% merverdiavgift til.

AIP kuttes i to til tre trinn. Det første trinnet inntrer ved generisk konkurranse, mens det andre trinnet kommer 6 måneder senere. Det tredje kuttet kommer tidligst 12 måneder etter det andre trinnet.

Kuttsatsene avhenger av om omsetningen av virkestoffet før generisk konkurranse inntraff var under eller over 100 mill kroner i løpet av en 12- månedersperiode. Virkestoffene med omsetning på over 100 mill kroner får de største kuttene.

Figuren viser trinnprisene for to legemidler som begge hadde en maksimal AUP på 165 kroner før generisk konkurranse oppstod. Legemiddel A omsatte for mindre enn 100 mill kroner før generisk konkurranse, mens legemiddel B omsatte for mer enn 100 mill kroner. 

Diagram som viser trinnpriser 

I tillegg til hovedmodellen, som fremgår av figuren, har virkestoffene atorvastatin og simvastatin kutt på henholdsvis 94 og 96 prosent.

For virkestoff som fortsatt omsetter for mer enn 100 mill kroner etter andre trinnpriskutt, vil det gjelde et kutt på 90 %.

​Omsetning før generisk konkurranse​1. trinnpriskutt (umiddelbart)
2. trinnpriskutt (etter 6 mnd)
3. trinnpriskutt
(tidligst etter 18 mnd)
​Under 100 mill. kroner
35 %
59 %
​Omsetning > 15 mill. kroner: 69%
Over 100 mill. kroner
35 %
81 %
​Omsetning > 30 mill. kroner: 88%
Omsetning > 100 mill. kroner: 90%

Rutiner ved inkludering av nye virkestoff i trinnprissystemet (pdf)

Oversikt over trinnpriser og virkestoff inkludert i trinnprissystemet

Hva betyr dette for samfunnet?

For legene​

Legene må forholde seg til at det kommer nye generika på markedet og vurdere om det er tungtveiende medisinsk grunner som taler mot at apoteket kan tilby bytte av forskrevet medisin med det apoteket har til trinnpris. En slik grunn kan være at det er betydelig risiko for at pasienten ikke klarer å holde orden på medisinene sine etter bytte og bruker dem feil. Leger kan ikke vite hvilke apotek som har hvilke legemidler til trinnpris og skal bare reservere mot bytte av medisinske grunner. Dette gjelder også om man skriver ut ett bestemt generikamerke. Det er nemlig ikke sikkert apoteket har det forskrevne generikamerket til trinnpris. Da vil reservasjon fra lege føre til at pasienten får det forskrevne legemiddelet til maksimalpris og Folketrygden må betale mellomlegget mellom maksimalpris og trinnpris.

Forskrivning av virkestoff kan være en god løsning for mange pasienter. På Legemiddelverkets hjemmeside finnes oppdatert informasjon om hvilke virkestoff som er på trinnpris og priser på hver enkelt pakning.

For pasienten

Pasienter som ikke bytter til rimeligere medisin når apoteket tilbyr det, må selv betale mellomlegget mellom trinnpris og maksimalpris. Dersom legen reserverer mot bytte på blå resept, betaler Folketrygden mellomlegget.

For hvite resepter er det alltid pasienten som betaler mellomlegget.

Dersom apotekeket tilfeldig har det forskrevne legemiddelet på trinnpris, blir det ikke noe mellomlegg, verken for pasient eller Folketrygd.

Tabellen viser eksempler på mellomlegget mellom maksimalpris og trinnpris. Priser i NOK pr. januar 2015.

Pakning
Maksimalpris
Trinnpris
Mellomlegg
Sumatriptan, 100 mg, 18 stk
669,10
257,20
411,90
Alendronat, 70 mg, 12 stk
383,90
145,10
238,80
Metoprolol, 50 mg, 98 stk
146,70
95,50
51,20
Diclofenac, 50 mg, 100 stk
115,10
88,30
26,80
Kvetiapin 200 mg, 100 stk
850,80
623,90
226,90
Valsartan 80mg, 98 stk
364,10
223,20
140,90
Esomeprazol 40mg 100stk
521,10
262,70
258,40

For apotek og grossist

Apotekene er pliktig å ha minst ett legemiddel til trinnpris innen hver byttegruppe. For disse medisinene vil apoteket tilby kunden å bytte forskrevet legemiddel med det legemiddelet apoteket har til trinnpris. Dersom et legemiddel leveres i både små og store pakninger, skal apotek kunne utlevere både liten og stor pakning til en utsalgspris lik trinnpris. Grossistene skal tilby apotekene legemidler som gjør dem i stand til å opprettholde disse forpliktelsene.

Oppdatert: 01.08.2018

Publisert: 16.08.2016

​Fant du det du lette etter?