Hilde (38)

- jurist i enhet for jus og økonomi

Hilde 

Arbeidsoppgaver

Juridisk utredning og rådgivning om godkjenning og distribusjon av legemidler

Faglige utfordringer

Jeg har varierte oppgaver, fra rådgivning og behandling av enkeltsaker til utredning og regelverksutvikling. Det er mange utfordrende problemstillinger på legemiddelområdet. Jeg har mye tett samarbeid med ulike faggrupper.

Olav (34)

- overingeniør i område sikker forsyning

Olav  

Arbeidsoppgaver

Utfører kontrollanalyser av legemidler på det norske markedet.
Vedlikeholder og kontrollerer analytisk utstyr.

Faglige utfordringer

Jeg bruker mange forskjellige analysemetoder på forskjellige legemidler og må sette meg inn i nye analysemetoder for hvert legemiddel. Jeg vurderer også om analysemetoder fungerer optimalt, gir tilbakemeldinger om feil/mangler til produsentene av midlene.

Gunnar (30)

- forsker i område riktig bruk

Gunnar 

Arbeidsoppgaver

Jobber med legemiddelsikkerhet og er med på å vurdere betydningen av nye bivirkninger. Når et nytt legemiddel godkjennes vurderer jeg hvilke tiltak som skal gjøres for å sikre trygg bruk av legemidlet.

Faglige utfordringer

Jeg jobber med å finne balansen mellom nytte- og risiko for legemidler. Det er et stort fagfelt med varierte og spennende oppgaver. Jeg samarbeider mye med andre legemiddelmyndigheter i Europa, dette er både utfordrende og lærerikt. 

Helga (47)

- seksjonssjef for seksjon for pris og FEST

Helga 

Arbeidsoppgaver

Leder arbeidet med prisregulering av reseptpliktige medisiner i Norge, for å bidra til lave priser. - Jeg har ansvar for å følge med på utviklingen i apotekøkonomien.

Faglige utfordringer

Vi skal holde lave priser på de reseptpliktige legemidlene, samtidig som det fortsatt skal være lønnsomt å markedsføre og distribuere legemidler i Norge. En sak har alltid mer enn en side. Det er viktig å få innspill fra alle relevante parter og å vurdere innspillene selvstendig. 

Tor Arne (28)

- forsker i område sikker forsyning

Tor Arne 

Arbeidsoppgaver

Jeg jobber med å kvalitetssikre og godkjenne produktinformasjon for legemidler, og å gi markedsføringstillatelse for parallellimporterte preparater. Jeg koordinerer også Legemiddelverkets arbeid med meldinger om legemiddelmangel, informerer om aktuelle mangelsituasjoner og gir råd slik at apotek/leger kan finne alternativ behandling.

Faglige utfordringer

Jobben min består av variert arbeid med mange nye problemstillinger som må løses. Jeg samarbeider mye med andre myndigheter, legemiddelfirmaer, grossister/apotek og helsepersonell.

Oppdatert: 27.02.2017

Publisert: 14.09.2016

​Fant du det du lette etter?