Område legemiddelbrukhttps://legemiddelverket.no/om-oss/organisasjon/avdelinger/omrade-legemiddelbrukOmråde legemiddelbrukPå dette området skal vi bidra til at legemiddel blir brukt riktig med utgangspunkt i kva behov pasientar, helsepersonell og samfunn har. 1260
Område legemiddelforsyninghttps://legemiddelverket.no/om-oss/organisasjon/avdelinger/omrade-legemiddelforsyningOmråde legemiddelforsyningOmrådet «legemiddelforsyning» skal bidra til tilstrekkeleg forsyning av sikre legemiddel.1261
Område legemiddeltilganghttps://legemiddelverket.no/om-oss/organisasjon/avdelinger/omrade-legemiddeltilgangOmråde legemiddeltilgangOmrådet har ansvar for prosessar som gir pasientane rask tilgang til nye, effektive og sikre legemiddel for menneske og dyr, og for å fremje innovasjon og god forsking på legemiddelområdet. 1259
Område virksomhetsstøttehttps://legemiddelverket.no/om-oss/organisasjon/avdelinger/omrade-virksomhetsstotteOmråde virksomhetsstøtteOmrådet består av funksjonar som blir brukt av heile organisasjonen: arkiv, jus, økonomi, reknskap, lønn, IT, kvalitetsstyring, beredskap, kommunikasjon og HR. 1258