Område rask tilganghttps://legemiddelverket.no/om-oss/organisasjon/avdelinger/omrade-rask-tilgangOmråde rask tilgangOmrådet har ansvar for prosessar som gir pasientane rask tilgang til nye, effektive og sikre legemiddel for menneske og dyr, og for å fremje innovasjon og god forsking på legemiddelområdet. 1259
Område riktig brukhttps://legemiddelverket.no/om-oss/organisasjon/avdelinger/omrade-riktig-brukOmråde riktig brukOmrådet «Riktig bruk» skal bidra til at legemiddel blir brukt riktig med utgangspunkt i kva behov pasientar, helsepersonell og samfunn har. 1260
Område sikker forsyninghttps://legemiddelverket.no/om-oss/organisasjon/avdelinger/omrade-sikker-forsyningOmråde sikker forsyningOmrådet «Sikker forsyning» skal bidra til tilstrekkeleg forsyning av sikre legemiddel.1261
Område virksomhetsstøttehttps://legemiddelverket.no/om-oss/organisasjon/avdelinger/omrade-virksomhetsstotteOmråde virksomhetsstøtteOmrådet består av funksjonar som blir brukt av heile organisasjonen: arkiv, jus, økonomi, reknskap, lønn, IT, kvalitetsstyring, beredskap, kommunikasjon og HR. 1258