​​​​​​Område legemiddeltilgang

Området har ansvar for prosessar som gir pasientane rask tilgang til nye, effektive og sikre legemiddel for menneske og dyr, og for å fremje innovasjon og god forsking på legemiddelområdet.

Fagområde:

Områdedirektørar

Marit Hystad

Tlf. +47 952 22 248

Einar Andreassen

Tlf. +47 926 05 501

​​

Område legemiddelbruk

På dette området skal vi bidra til at legemiddel blir brukt riktig med utgangspunkt i kva behov pasientar, helsepersonell og samfunn har. Området er delt inn i fem einingar.

Fagområde

 • Apotekøkonomi
 • Forskrivings- og ekspedisjonsstøtte (FEST)
 • Generisk bytte
 • Godkjenningsfritak
 • Legemiddelovervaking
 • Medisinsk rådgiving
 • Privatimport
 • Prisregulering
 • Produktinformasjon
 • Regulatorisk etter MT
 • Reklametilsyn
 • Sikkerhetsutgreiing

Områdedirektør

Dag R Jordbru

Tlf. +47 480 98 887

Område legemiddelforsyning

Området «legemiddelforsyning» skal bidra til tilstrekkeleg forsyning av sikre legemiddel og forvalte produktregelverket for medisinsk utstyr.

Fagområde:

 • Klassifisering og narkotika
 • Kvalitetssvikt
 • Kvalitetsutgreiing
 • Laboratorieanalyse
 • Legemiddelmangel
 • Legemiddelstandardar
 • Løyve til tilverking, import, grossistverksemd, inn- og utførsel og omsetning av legemidddel
 • Medisinsk utstyr
 • Tilsyn med forsyningskjeden, blodbankar, kliniske utprøvingar og biverknadsrapportering

Områdedirektør

Sayeh Ahrabi

Tlf. +47 400 62 022

Område virksomhetsstøtte

Området består av funksjonar som blir brukt av heile organisasjonen:

 • Dokumentforvalting
 • HR og organisasjonsutvikling
 • Internservice
 • Kommunikasjon
 • Jus
 • Økonomi og lønn

Kontakt oss

Sønneve Ølnes

Tlf. +47 971 41 333

 

Fagområde

Sjå oversikt over fagområde på tvers av dei fire strategiske områda.

Oppdatert: 11.02.2022

Publisert: 15.09.2016

​Fant du det du lette etter?