Område legemiddelbrukhttps://legemiddelverket.no/om-oss/organisasjon/avdelinger/omrade-legemiddelbrukOmråde legemiddelbrukPå dette området skal vi bidra til at legemiddel blir brukt riktig med utgangspunkt i kva behov pasientar, helsepersonell og samfunn har. 1260Ansvarsområde: Oppfølging av legemiddel etter marknadsføringsløyve, sikkerheit, produktinformasjon, prisar, apotekøkonomi, forskrivingsstøtte, råd til helsepersonell.
Område legemiddelforsyninghttps://legemiddelverket.no/om-oss/organisasjon/avdelinger/omrade-legemiddelforsyningOmråde legemiddelforsyningOmrådet «legemiddelforsyning» skal bidra til tilstrekkeleg forsyning av sikre legemiddel og forvalte produktregelverket for medisinsk utstyr.1261Ansvarsområde: Kvalitet på legemiddel, laboratoriekontroll, handtering av legemiddelmangel, inspeksjonar og verksemdsløyve, medisinsk utstyr.
Område legemiddeltilganghttps://legemiddelverket.no/om-oss/organisasjon/avdelinger/omrade-legemiddeltilgangOmråde legemiddeltilgangOmrådet har ansvar for prosessar som gir pasientane rask tilgang til nye, effektive og sikre legemiddel for menneske og dyr, og for å fremje innovasjon og god forsking på legemiddelområdet. 1259Ansvarsområde: Vitskapleg rådgjeving, klinisk utprøving, søknader om marknadsføringsløyve, metodevurderingar og søknader om refusjon.
Område virksomhetsstøttehttps://legemiddelverket.no/om-oss/organisasjon/avdelinger/omrade-virksomhetsstotteOmråde virksomhetsstøtteOmrådet består av funksjonar som blir brukt av heile organisasjonen: arkiv, jus, økonomi, reknskap, lønn, IT, kvalitetsstyring, beredskap, kommunikasjon og HR. 1258Ansvarområde: Arkiv, jus, økonomi, reknskap, lønn, IT, kvalitetsstyring, beredskap, kommunikasjon og HR.

​Fant du det du lette etter?