Området arbeider med fire hovudtema:

Kvalitet

  • Greie ut kvaliteten til kjemiske og biologiske legemiddel inkludert vaksinar
  • Følge opp MT-eigarar sitt ansvar
  • Gjennomføre klassifisering og forvalte regelverk knytt til narkotika og doping

Laboratoriearbeid

  • Gjennomføre kontrollanalysar av legemiddel, både nasjonalt og i europeisk samanheng
  • Representere Noreg i Den europeiske farmakopé og gi ut Norske legemiddelstandardar.
  • Gjennomføre batch release

Legemiddelmangel

  • Førebygge legemiddelmangel og koordinere tiltak i samband med akutte mangelsituasjonar

Inspeksjonar og løyve

  • Føre tilsyn med alle aktørar i forsyningskjeda
  • Handtere tilfelle av kvalitetssvikt
  • Gi løyve og sertifikat knytt til apotekdrift, tilverking, import og grossistverksemd

Publisert: 16.01.2017