Områdedirektør

Sayeh Ahrabi

Tlf. +47 22 89 75 98

Området arbeider med fem hovudtema:

Kvalitet

 • Greie ut kvaliteten til kjemiske og biologiske legemiddel inkludert vaksinar
 • Følge opp MT-eigarar sitt ansvar
 • Gjennomføre klassifisering og forvalte regelverk knytt til narkotika og doping

Laboratoriearbeid

 • Gjennomføre kontrollanalysar av legemiddel, både nasjonalt og i europeisk samanheng
 • Representere Noreg i Den europeiske farmakopé og gi ut Norske legemiddelstandardar.
 • Gjennomføre batch release

Mer informasjon om laboratoriets arbeid.

Legemiddelmangel

 • Førebygge legemiddelmangel og koordinere tiltak i samband med akutte mangelsituasjonar

Inspeksjonar og løyve

 • Føre tilsyn med alle aktørar i forsyningskjeda
 • Handtere tilfelle av kvalitetssvikt
 • Gi løyve og sertifikat knytt til apotekdrift, tilverking, import og grossistverksemd

Medisinsk utstyr

 • Forvaltings- og rådgjevingsoppgåver
 • Tilsynsmyndigheit overfor produsentar, distributørar og teknisk kontrollorgan
 • Markedsovervåking inkludert oppfølging av meldingar om svikt og uhell
 • Klassifisere medisinsk utstyr
 • Vurdere søknader om klinisk utprøving
 • Regelverksutvikling og -tolking

Enhetsleiarar

Tove Gullstein Jahr

Tlf. +47 22 89 77 96

Eirik Harborg

Tlf. +47 22 89 79 01

Helga Skuladottir

Tlf. +47 22 89 77 45

Ellen Rønneberg

Tlf. +47 22 89 79 10

Oppdatert: 24.07.2018

Publisert: 16.01.2017

​Fant du det du lette etter?