Området har eit ekstra ansvar for å bidra til at Legemiddelverket står fram som ein tydeleg og open fagetat på legemiddelområdet. Området er delt inn i fire einingar og ein stabsfunksjon under områdedirektør.

Områdedirektør

Sønneve Ølnes

Tlf. +47 22 89 77 81

Enhet for HR og organisasjonsutvikling

Enheten har ansvar for HR og organisasjonsutvikling og arbeider blant anna med rekruttering, personal og leiarutvikling.

Enhetsleiar

Cornelia Madsen

Tlf. +47 22 89 79 11

Enhet for IT og kvalitetsstyring

  • IT-leiing og IT-forvalting
  • Kvalitetsstyring, interne revisjonar og system for informasjonssikkerheit.

Enhetsleiar

Gunnar Carelius

Tlf. +47 22 89 77 19

Enhet for  økonomi og jus

Enhet for økonomi og jus har ansvar for økonomi, regnskap, lønn og jus.

Enhetsleiar

Catrine Karløf

Tlf. +47 22 89 75 60

Enhet for  kommunikasjon

Enhet for kommunikasjon har ansvar for strategisk og operativt kommunikasjonsarbeid og intern service, blant anna sentralbordfunksjon og møteorganisering. Kommunikasjonsarbeidet omfattar blant anna

  • omdømmearbeid
  • bruk av sosiale medium og overordna drift og utvikling av nettstaden til Legemiddelverket
  • medieovervaking og mediekoordinering
  • grafisk profil og trykksakproduksjon
  • bibliotektenester.

Enhetsleiar

Vibeke Åbyholm

Tlf. +47 992 85 978

Enhet for dokumentforvaltning

  • Forvaltar dokument og data i elektronisk arkiv og har ansvar for registrering og kvalitetskontroll
  • Gir intern rettleiing og arkivfagleg service til saksbehandlarar.
  • Publiserer den offentlege journalen til Legemiddelverket.

Fungerande enhetsleiar

Tove Helen Modahl

Tlf. +47 22 89 79 19

Oppdatert: 11.01.2018

Publisert: 16.01.2017

​Fant du det du lette etter?