• Legemiddeltilgang: Karen Marie Ulshagen
  • Legemiddelbruk: Dag Rasmussen Jordbru
  • Legemiddelforsyning: Sayeh Ahrabi
  • Virksomhetsstøtte: Liv Sigurdsson

Fra venstre: Dag Jordbru, Liv Sigurdsson, Audun Hågå, Karen Marie Ulshagen og Sayeh Ahrabi.

Publisert: 16.01.2017