• Legemiddeltilgang: Karen Marie Ulshagen
  • Legemiddelbruk: Dag Rasmussen Jordbru
  • Legemiddelforsyning: Sayeh Ahrabi
  • Virksomhetsstøtte: Ivar Vollset (konstituert)

Oppdatert: 23.06.2017

Publisert: 16.01.2017