Regelverk

Reklame for legemidler - er det tillatt?

Reklame for reseptfrie legemidler er tillatt, mens reklame for reseptbelagte legemidler bare skal rettes mot helsepersonell. For eksempel er botox-reklame som henvender seg til folk flest, forbudt. Les mer på vår temaside om reklame for legemidler.

Er CBD-produkter tillatt i Norge?

Legemiddelverket har anbefalt en regelverksendring som innebærer å tillatte bruk, import, markedsføring og produksjon av alle produkter med THC eller produkter med THC-innhold <0,2 %. Dette er til vurdering i Helse- og omsorgsdepartementet. Les mer om dette i Legemiddelverkets årsrapport for 2019.  

Utenlandsreise: Hva er reglene for å ta med seg legemidler?

Hovedregelen er at du  må kunne dokumentere at du er eier av medisinen, og medisinen bør oppbevares i originalemballasjen fra produsenten. Les mer på vår temaside om legemidler på reise​.

Importere legemidler til personlig bruk - er det tillatt?

Det gjelder strenge regler som i praksis betyr at ingen legemidler kan importeres. Import av vitaminer og mineraler er tillatt. Les om regelverket.

Jeg har hørt om et sykehus som bruker et legemiddel som ikke er godkjent i Norge. Kan det stemme?

Ja, sykehus bruker ofte legemidler som ikke er godkjent i Norge. I slike tilfeller er det legene avgjør om behandlingen er effektiv og sikker. Les mer på vår temaside om godkjenningsfritak og notifiseringsordning.

Finansiering av og tilgang på legemidler

Jeg har hørt om et nytt, dyrt legemiddel som ikke brukes på norske sykehus selv om legemidlet er godkjent i Norge. Kan det stemme?

Ja. Legemidler som har medisinsk godkjenning (markedsføringstillatelse) må i tillegg dokumentere at de har en nytte som står i rimelig forhold til kostnaden. Ikke alle legemidler gjør det. Les mer om beslutning om offentlig finansiering av legemidler.

Hvorfor kan ikke norske sykehus ta i bruk nye legemidler like raskt som sykehus i andre europeiske land?

Les mer om hvordan vi beslutter å ta i bruk nye, dyre legemidler

Hvorfor er det mangel på så mange legemidler i Norge?

Se vår informasjon om årsaker til legemiddelmangel.

 

Trygg bruk av legemidler

Apoteket har gitt meg et annet legemiddel enn det som står på resepten. Hvorfor det?

Apoteket skal tilby deg den billigste varianten av den medisinen legen har bestemt at du skal bruke. Apoteket kan bare tilby bytte til et legemiddel med nøyaktig samme virkestoff (og dermed samme virkningen) som det legen har skrevet på resepten. Ordningen med medisinbytte gjelder bare legemidler til mennesker. Les mer på vår temaside om medisinbytte i apotek på helsenorge.no.

Er det trygt å bruke p-piller?

For de aller fleste er p-piller trygt å bruke, men  blodpropp er  en alvorlig, men sjelden bivirkning ved bruk av kombinasjons p-piller. Noen er mer utsatt for denne bivirkningen og det er viktig å avklare med jordmor, helsesykepleier​ eller lege hvilken prevensjonstype som passer for deg. Les mer på vår temaside om p-piller på helsenorge.no.

 

Bivirkninger og feil

Kan jeg få oversikt over rapporterte bivirkninger for et legemiddel jeg bruker?

Nei. Selve databasen med oversikt over meldte bivirkninger, er bare tilgjengelig for ansatte ved Legemiddelverket. Legemiddelverket gir opplysninger om konkrete legemidler på forespørsel. De viktigste tallene presenteres i årlige bivirkningsrapporter.

Du finner informasjon om bivirkninger i pakningsvedlegget som følger med legemiddelet. Du kan også snakke med fastlegen din, eller finne generell informasjon i "legemiddelsøk" på Legemiddelverkets nettsider.

Hvordan melder jeg bivirkninger av et legemiddel?

Som privatperson kan du bruke elektronisk meldeskjema. Det er et eget skjema for helsepersonell, farmasøyter og legemiddelindustri og et eget skjema for veterinærer og fiskehelsebiologer.

Hva skal til for at Legemiddelverket undersøker bivirkninger av et godkjent legemiddel?

Legemiddelverket er avhengig av at pasienter og fagfolk melder fra om bivirkninger før myndighetene kan undersøke bivirkningene og oppdatere retningslinjene for hvordan legemidlet skal brukes. Les mer på vår temaside om overvåking av legemidler.

Hvordan kan det være lov å selge legemidler med kjente alvorlige bivirkninger?

Ingen legemidler er helt uten bivirkninger, men nytten av legemiddelet skal alltid være større enn bivirkningene. Ved behandling av alvorlig sykdom, aksepterer vi mer bivirkninger enn ved behandling av uskyldige lidelser. Les mer på vår temaside om bivirkninger.

Jeg leste tilfeldigvis på Facebook om en feil med et legemiddel som barnet mitt er helt avhengig av. Hvorfor fikk ikke jeg direkte beskjed om denne feilen?

Legemiddelmyndighetene jobber med et bedre system for pasientvarsling, slik at man kan sende for eksempel sms-varsel til pasienter eller foresatte som har tatt ut resept for et legemiddel. Det vil imidlertid ta noen år før et slikt system er på plass.

Jeg er blitt gravid etter å ha brukt en app som viser "sikre perioder". Kan jeg klage til noen på dette?

Slike apper regnes som medisinsk utstyr. Legemiddelverket har ansvar for produktregelverket for medisinsk utstyr, og tar imot henvendelser om feil ved slikt utstyr.  Du kan sende e-post om dette til medisinsk.utstyr@legemiddelverket.no.

Hvor finner jeg informasjon om bivirkninger av koronavaksiner?

Oversikt over legemidler

Finnes det en oversikt over forbruk av ulike legemidler?

Ja. Du finner dette på nettsidene til Folkehelseinstituttet, Legemiddelindustrien og Apotekforeningen. Se oversikt over statistikk.

Hvilke legemidler er godkjent i Norge?

Du kan søke opp legemidler på www.legemiddelsok.no. Du kan velge "endre dine søkeinnstillinger" for å filtrere på legemidler som er markedsført (det vil si at de er i salg i Norge) og legemidler som er godkjent, men ikke markedsført.

Det er egne oversikter for nye legemidler som er metodevarslet eller metodevurdert. Dette er legemidler som har fått eller venter på medisinsk godkjenning, men som foreløpig ikke har fått offentlig finansiering. Når det gjelder legemidler til bruk på sykehus kan du søke opp dem på nettstedet "Nye metoder" for å finne ut om de blir tatt i bruk og når.

 

Hvem har ansvaret?

Har Legemiddelverket ansvaret for Felleskatalogen?

Nei, det er Legemiddelindustrien (LMI) som gir ut Felleskatalogen. Men omtalen av legemidlene i Felleskatalogen er basert på preparatomtaler som er godkjent av Legemiddelverket.

Utgir Legemiddelverket Legemiddelhåndboken?

Nei, den utgis av en egen forening med følgende medlemmer: Apotekforeningen, Den norske legeforening, Helsedirektoratet, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten og Statens legemiddelverk. 

Har Legemiddelverket ansvar for kontroll med kosttilskudd?

Nei, dette har Mattilsynet ansvaret for. Legemiddelverket analyserer av og til produkter på oppdrag fra Mattilsynet hvis det er mistanke om at det er et kosttilskudd som inneholder Legemidler. I slike tilfeller går Legemiddelverket ut med advarsler til forbrukere.​

 

Hvem kan jeg snakke med?

Kan jeg snakke med noen i Legemiddelverket om hvordan jeg skal bruke et bestemt legemiddel?

Legemiddelverket gir bare generelle råd om bruk av medisiner.  Du må kontakte fastlegen din for få å råd som gjelder akkurat ditt tilfelle. Er du gra​vid eller ammende kan du stille spørsmål om medisinbruk til den offentlige informasjonstjenesten tryggmammamedisin.no gratis å få personlig svar fra leger og farmasøyter.

Jeg er misfornøyd med behandlingen legen min gir meg. Kan Legemiddelverket hjelpe meg?

Nei. Du kan kontakte Pasient- og brukerombudet i ditt fylke dersom du er misfornøyd med hjelpen du får fra legen.    
 

Oppdatert: 14.05.2021

Publisert: 06.06.2016

​Fant du det du lette etter?