​​Hva er regelverket?

Er reklame for legemidler tillatt?

Reklame for reseptfrie legemidler er tillatt, mens reklame for reseptbelagte legemidler bare skal rettes mot helsepersonell. For eksempel er botox-reklame som henvender seg til folk flest, forbudt. Les mer på vår temaside om reklame for legemidler.

Hva er reglene for å ta med seg legemidler på reise?

Hovedregelen er at du  må kunne dokumentere at du er eier av medisinen, og medisinen bør oppbevares i originalemballasjen fra produsenten. Les mer på vår temaside om legemidler på reise​.

Er det lov å importere legemidler til personlig bruk?

Fra 1. oktober 2015 gjelder strenge regler som i praksis betyr at svært få legemidler kan importeres. Les om regelverket.

Hva avgjør om noe regnes som legemiddel i stedet for kosttilskudd?

Les mer på vår temaside om klassifisering av legemidler.

Jeg har hørt om et sykehus som bruker et legemiddel som ikke er godkjent i Norge. Kan det stemme?

Ja, sykehus bruker ofte legemidler som ikke er godkjent i Norge. I slike tilfeller er det legene avgjør om behandlingen er effektiv og sikker. Les mer på vår temaside om godkjenningsfritak og notifiseringsordning.

Bruk av legemidler

Apoteket har gitt meg et annet legemiddel enn det som står på resepten. Hvorfor det?

Apoteket skal tilby deg den billigste varianten av den medisinen legen har bestemt at du skal bruke. Apoteket kan bare tilby bytte til et legemiddel med nøyaktig samme virkestoff (og dermed samme virkningen) som det legen har skrevet på resepten. Ordningen med medisinbytte gjelder bare legemidler til mennesker. Les mer på vår temaside om medisinbytte i apotek.

Er det trygt å bruke p-piller?

For de aller fleste er p-piller trygt å bruke, men  blodpropp er  en alvorlig, men sjelden bivirkning ved bruk av kombinasjons p-piller. Noen er mer utsatt for denne bivirkningen og det er viktig å avklare med jordmor, helsesøster eller lege hvilken prevensjonstype som passer for deg. Les mer på vår temaside om p-piller.

Bivirkninger

Kan jeg få tilgang til en oversikt over rapporterte bivirkninger for legemidler?

Nei. Selve databasen med oversikt over meldte bivirkninger, er bare tilgjengelig for ansatte ved Legemiddelverket. Legemiddelverket gir opplysninger om konkrete legemidler på forespørsel. De viktigste tallene presenteres i årlige bivirkningsrapporter.

Hvordan melder jeg bivirkninger av et legemiddel?

Som privatperson kan du bruke elektronisk meldeskjema. Det er et eget skjema for helsepersonell, farmasøyter og legemiddelindustri og et eget skjema for veterinærer og fiskehelsebiologer.

Hva skal til for at Legemiddelverket undersøker bivirkninger av et godkjent legemiddel?

Legemiddelverket er avhengig av at pasienter og fagfolk melder fra om bivirkninger før myndighetene kan undersøke bivirkningene og oppdatere retningslinjene for hvordan legemidlet skal brukes. Les mer på vår temaside om overvåking av legemidler.

Hvordan kan det være lov å selge legemidler med kjente alvorlige bivirkninger?

Ingen legemidler er helt uten bivirkninger, men nytten av legemiddelet skal alltid være større enn bivirkningene. Ved behandling av alvorlig sykdom, aksepterer vi mer bivirkninger enn ved behandling av uskyldige lidelser. Les mer på vår temaside om bivirkninger.

Hvor kan jeg finne informasjon om bivirkninger av legemiddelet jeg bruker?

Du finner informasjon om dette i pakningsvedlegget som følger med legemiddelet. Du kan også snakke med fastlegen din, eller finne generell informasjon i "legemiddelsøk" på Legemiddelverkets nettsider.

Er melanotan farlig?

Ja. Legemiddelverket fraråder på det sterkeste å bruke dette stoffet. Les mer på vår temaside om melanotan.

Informasjon om legemidler

Finnes det en oversikt over forbruk av ulike legemidler?

Ja. Du finner dette på nettsidene til Folkehelseinstituttet, Legemiddelindustrien og Apotekforeningen. Se oversikt over statistikk.

Har Legemiddelverket ansvaret for Felleskatalogen?

Nei, det er Legemiddelindustrien (LMI) som gir ut Felleskatalogen. Men omtalen av legemidlene i Felleskatalogen er basert på preparatomtaler som er godkjent av Legemiddelverket.

Utgir Legemiddelverket Legemiddelhåndboken?

Nei, den utgis av en egen forening med følgende medlemmer: Apotekforeningen, Den norske legeforening, Helsedirektoratet, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten og Statens legemiddelverk. De ansatte i Legemiddelhåndboken har kontor på samme sted som Legemiddelverket.

Jeg leter etter en terapianbefaling som Legemiddelverket har utgitt. Hvor finner jeg den?

Ansvaret for nasjonale retningslinjer for legemidler til mennesker er overført til Helsedirektoratet. Vi kan ikke garantere at anbefalingene vi tidligere har publisert er oppdatert i henhold til nyeste kunnskap på området. Derfor har vi fjernet disse anbefalingene fra nettsidene våre. Vi sender bare ut terapianbefalingene på forespørsel i tilfeller der de har historisk interesse og ikke skal brukes klinisk. Kontakt kommunikasjonsseksjonen, e-post redaksjonen@legemiddelverket.no hvis du ønsker å få tilsendt en av anbefalingene. Legemiddelverket har fortsatt ansvar for terapianbefalinger for legemidler til dyr.

Hvem kan svare?

Jeg vil snakke med noen som kan gi meg råd om hvordan jeg skal bruke et bestemt legemiddel. Kan dere svare på det?

Legemiddelverket gir bare generelle råd om bruk av medisiner.  Du må kontakte fastlegen din for få råd som gjelder akkurat ditt tilfelle. Er du gravid eller ammende kan du stille spørsmål om medisinbruk til den offentlige informasjonstjenesten tryggmammamedisin.no gratis å få personlig svar fra leger og farmasøyter.

Jeg er misfornøyd med behandlingen legen min gir meg. Kan Legemiddelverket hjelpe meg?

Nei. Du kan kontakte Pasient- og brukerombudet i ditt fylke dersom du er misfornøyd med hjelpen du får fra legen.

Har Legemiddelverket ansvar for kontroll med kosttilskudd?

Nei, dette har Mattilsynet ansvaret for. Legemiddelverket analyserer av og til produkter på oppdrag fra Mattilsynet hvis det er mistanke om at det er et kosttilskudd som inneholder Legemidler. I slike tilfeller går Legemiddelverket ut med advarsler til forbrukere.​

Oppdatert: 21.02.2017

Publisert: 06.06.2016

​Fant du det du lette etter?