Les om arbeidsoppgåvene til kvart område nedanfor.

​​​​​​​​​​​​​​​​Område legemiddelvurdering

Området har ansvar for prosessar som gir pasientane rask tilgang til nye, effektive og sikre legemiddel for menneske og dyr, og for å fremje innovasjon og god forsking på legemiddelområdet.

Fagområde:

 • Sikkerhetsutgreiing
 • Kvalitetsutgreiing​

Område regulatorisk og legemiddelbruk

Området skal bidra til at legemiddel blir brukt riktig med utgangspunkt i kva behov pasientar, helsepersonell og samfunn har. Området koordinerer også søknadar og endringar knytta til marknadsføringsløyve og produktinformasjon.

Fagområde​:

 • Regulatorisk før markedsføringstillatelse
 • Regulatorisk etter markedsføringstillatelse
 • Forskrivings- og ekspedisjonsstøtte (FEST)
 • Godkjenningsfritak
 • Legemiddelovervaking
 • Medisinsk rådgiving
 • Privatimport
 • Produktinformasjon
 • Reklametilsyn

Område legemiddelforsyning og medisinsk utstyr

Området «legemiddelforsyning» skal bidra til tilstrekkeleg forsyning av sikre legemiddel og forvalte produktregelverket for medisinsk utstyr.

Fagområde:

 • Klassifisering og narkotika
 • Laboratorieanalyse
 • Legemiddelmangel
 • Legemiddelstandardar
 • Løyve til tilverking, import, grossistverksemd, inn- og utførsel og omsetning av legemidddel
 • Medisinsk utstyr
 • Tilsyn med forsyningskjeden, blodbankar, kliniske utprøvingar og biverknadsrapportering

Område helseøkonomi og analyse

​Området har blant anna ansvar for økonomiske vurderingar av legemiddel​, fastsetting av prisar på legemiddel, økonomiske analysar og medisinbytte i apotek.

Fagområde:

 • Apotekøkonomi
 • Prisregulering
 • Medisinbytte i apotek (generisk bytte)​
 • ​Metodevurderingar
 • Blå resept​​

Område verksemdstyring og -utvikling

Området består av funksjonar som blir brukt av heile organisasjonen:

 • Dokumentforvalting
 • HR og organisasjonsutvikling
 • Internservice
 • Kommunikasjon
 • Jus
 • Økonomi og lønn

Fagområde

Sjå oversikt over fagområde på tvers av dei fem strategiske områda.​​

Oppdatert: 09.01.2023

Publisert: 27.06.2017

​Fant du det du lette etter?