​​​​​​​​​​​​​Tildelingsbrev

Når Stortinget har behandla statsbudsjettet, stiller departementet løyvingane til disposisjon i eit tildelingsbrev. I tildelingsbreva vert resultatmål for verksemda, utgifts- og inntektsrammer, budsjettfullmakter og rapporteringskrav sett fast. Brevet inneheld òg oppdrag som Legemiddelverket skal gjennomføre i løpet av budsjettåret. Tildelingsbrevet er ein viktig del av departementet si styring av verksemda og vert følgt opp i halvårlige møte (etatsstyringsmøte).

Årsrapport

Etter slutten av året sender Legemiddelverket inn ein årsrapport som viser korleis oppgåvene i tildelingsbrevet er løyst.

Strategi

Legemiddelv​erkets strategi​​​ gjev overordna føringar for prioriteringane våre. Gjennomføring av strategien vert understøtta av Legemiddelverket sitt system for mål- og resultatstyring og satsing på leiarutvikling. Strategien vert konkretisert gjennom årlege handlingsplanar.

Dokumenter

​​​2023

Tildelingsbrev​​​

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Tildelingsbrev med tillegg og vedlegg

Årsrapport:
- til Helse- og omsorgsdepartementet
- publikumsversjon

2012

Tildelingsbrev

Årsrapport:

- til Helse- og omsorgsdepartementet

- publikumsversjon

2011

Tildelingsbrev

Årsrapport:
- til Helse- og omsorgsdepartementet
- publikumsversjon

2010

Årsrapport

2009

Årsrapport

2008

Årsrapport

​2007

Årsrapport

2006

Årsrapport

​2005

Årsrapport

2004

Årsrapport

Tillegg til årsrapport

​2003

Årsrapport

2002

Årsrapport

2001


​2000

Årsrapport

1999

Årsrapport

Oppdatert: 10.05.2023

Publisert: 03.06.2016

​Fant du det du lette etter?