​​Tildelingsbrev

Når Stortinget har behandla statsbudsjettet, stiller departementet løyvingane til disposisjon i eit tildelingsbrev. I tildelingsbreva vert resultatmål for verksemda, utgifts- og inntektsrammer, budsjettfullmakter og rapporteringskrav sett fast. Brevet inneheld òg oppdrag som Legemiddelverket skal gjennomføre i løpet av budsjettåret. Tildelingsbrevet er ein viktig del av departementet si styring av verksemda og vert følgt opp i halvårlige møte (etatsstyringsmøte).

Årsrapport

Etter slutten av året sender Legemiddelverket inn ein årsrapport som viser korleis oppgåvene i tildelingsbrevet er løyst.

Strategi

Legemiddelv​erkets strategi​​​ gjev overordna føringar for prioriteringane våre. Gjennomføring av strategien vert understøtta av Legemiddelverket sitt system for mål- og resultatstyring og satsing på leiarutvikling. Strategien vert konkretisert gjennom årlege handlingsplanar.

Dokumenter

2022

Tildelingsbrev

Tillegg til tildelingsbrev - GLP-1-reseptoragonister​​

Instruks for økonomi- og virksomhetsstyring

2021

Tildelingsbrev

Årsrapport

Uttalelse fra Riksrevisjonen om revisjon av årsregnskapet 2021​​

2020

Tildelingsbrev

Årsrapport

Uttalelse fra Riksrevisjonen om revisjon av årsregnskapet 2020

2019

Tildelingsbrev

Årsrapport

Uttalelse fra Riksrevisjonen om revisjon av årsregnskapet 2019

2018

Tildelingsbrev

Årsrapport

Uttalelse fra Riksrevisjonen om revisjon av årsregnskapet 2018

2017

Tildelingsbrev
Årsrapport

Uttalelse fra Riksrevisjonen om revisjon av årsregnskapet 2017

2016

Tildelingsbrev
Årsrapport

Uttalelse fra Riksrevisjonen om revisjon av årsregnskapet 2016

2015

Tildelingsbrev

Årsrapport

Uttalelse fra Riksrevisjonen om revisjon av årsregnskapet 2015

2014

Tildelingsbrev med vedlegg
Årsrapport

Uttalelse fra Riksrevisjonen om revisjon av årsregnskapet 2014

2013

Tildelingsbrev med tillegg og vedlegg

Årsrapport:
- til Helse- og omsorgsdepartementet
- publikumsversjon

2012

Tildelingsbrev

Årsrapport:

- til Helse- og omsorgsdepartementet

- publikumsversjon

2011

Tildelingsbrev

Årsrapport:
- til Helse- og omsorgsdepartementet
- publikumsversjon​​

Oppdatert: 17.01.2022

Publisert: 03.06.2016

​Fant du det du lette etter?