​​Tildelingsbrev

Når Stortinget har behandla statsbudsjettet, stiller departementet løyvingane til disposisjon i eit tildelingsbrev. I tildelingsbreva vert resultatmål for verksemda, utgifts- og inntektsrammer, budsjettfullmakter og rapporteringskrav sett fast. Brevet inneheld òg oppdrag som Legemiddelverket skal gjennomføre i løpet av budsjettåret. Tildelingsbrevet er ein viktig del av departementet si styring av verksemda og vert følgt opp i halvårlige møte (etatsstyringsmøte).

Årsrapport

Etter slutten av året sender Legemiddelverket inn ein årsrapport som viser korleis oppgåvene i tildelingsbrevet er løyst.

Strategi 2016-2020

Legemiddelverkets strategi gjev overordna føringar for prioriteringane våre. Gjennomføring av strategien vert understøtta av Legemiddelverket sitt system for mål- og resultatstyring og satsing på leiarutvikling.  Strategien vert konkretisert gjennom årlege handlingsplanar. Sjå strategi 2016-2020. 

Dokumenter

2020

Tildelingsbrev

2019

Tildelingsbrev

2018

Tildelingsbrev

Årsrapport

2017

Tildelingsbrev
Årsrapport

2016

Tildelingsbrev
Årsrapport

2015

Tildelingsbrev

Årsrapport

2014

Tildelingsbrev med vedlegg
Årsrapport

2013

Tildelingsbrev med tillegg og vedlegg

Årsrapport:
- til Helse- og omsorgsdepartementet
- publikumsversjon

2012

Tildelingsbrev

Årsrapport:

- til Helse- og omsorgsdepartementet

- publikumsversjon

2011

Tildelingsbrev

Årsrapport:
- til Helse- og omsorgsdepartementet
- publikumsversjon

​​

Oppdatert: 06.01.2020

Publisert: 03.06.2016

​Fant du det du lette etter?