Lurer du på noe om frikort og egenandeler, eller har legen søkt om refusjon for deg? Se informasjon på helsenorge.noDer kan du logge deg inn på "Min helse" for å se hvilke egenandeler som er registrert på deg, utbetalinger og frikortvedtak. 

 

 

Metodevarslinghttps://legemiddelverket.no/refusjon-og-pris/metodevarslingMetodevarslingMetodevarsling skal sikre at nye og viktige metoder blir identifisert og prioritert for metodevurdering. Metodevarsling for legemidler blir gjort av Legemiddelverket i tett samarbeid med Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet (FHI).1018Metodevarsling for legemidler
Refusjonhttps://legemiddelverket.no/refusjon-og-pris/refusjonRefusjonHva er blå resept, hvilke legemidler kommer på blå resept og hva er kriteriene?44
Søknad fra legemiddelfirma om refusjon og metodevurderinghttps://legemiddelverket.no/refusjon-og-pris/soknad-om-refusjonSøknad fra legemiddelfirma om refusjon og metodevurdering​Et legemiddelfirma kan søke om forhåndsgodkjent refusjon for et legemiddel som har fått markedsføringstillatelse (MT). 464Retningslinjer, mal for refusjonssøknad, taushetspliktig informasjon, budsjettberegninger, enhetskostnadsdatabase med mer.
Sykehuslegemidlerhttps://legemiddelverket.no/refusjon-og-pris/sykehuslegemidlerSykehuslegemidlerNye og kostnadskrevende metoder gir muligheter for helsegevinster. Men de byr også på utfordringer knyttet til prioriteringer og ressursbruk. Et nasjonalt system for vurdering av nye og kostnadskrevende metoder er innført i spesialisthelsetjenesten.45Bestilte og avsluttede metodevurderinger, retningslinjer for innsendelse av dokumentasjon
Helseøkonomiske rapporterhttps://legemiddelverket.no/refusjon-og-pris/helseokonomiske-rapporterHelseøkonomiske rapporterHer kan du finne publiserte refusjonsrapporter og helseøkonomiske rapporter for sykehuslegemidler, gruppert etter handelsenavn. Sykehuslegemidler er merket med (S) i tabellen. 76Publiserte refusjonsrapporter og helseøkonomiske rapporter for sykehuslegemidler.
Kostnadseffektivitet og prioritering av legemidlerhttps://legemiddelverket.no/refusjon-og-pris/kostnadseffektivitet-og-prioriteringerKostnadseffektivitet og prioritering av legemidlerKostnadseffektivitet er et av tre overordnete prioriteringskriterier som brukes når vi vurderer om vi skal ta i bruk nye legemidler. Hensikten med å vurdere kostnadseffektivitet er å bidra til at vi får mest mulig helse for pengene.456Prioriteringskriterier, hva er kostnadseffektivitet, definisjon på kvalitetsjusterte leveår.
Generisk byttehttps://legemiddelverket.no/refusjon-og-pris/generisk-bytteGenerisk bytteOfte finnes det flere legemidler som har ulike navn og ulik pris, men samme virkestoff og virkning. Da tilbyr apoteket pasienten et legemiddel med et annet navn enn det legen forskrevet når det finnes et rimeligere alternativ.50Om byttelisten, hvordan legemidler kommer på byttelisten, apotekenes og legenes rolle.
Pris på legemidlerhttps://legemiddelverket.no/refusjon-og-pris/pris-pa-legemidlerPris på legemidlerLegemiddelverket fastsetter maksimalpriser på reseptpliktige legemidler til mennesker. 51Apotekavanse, maksimalpris, trinnpris, søknad om om maksimalpris.