Lurer du på noe om kvitteringsskjema, frikort og egenandeler, eller har legen søkt om refusjon for deg? Se informasjon fra Helfo på helsenorge.noDer kan du logge deg inn på "Min helse" for å se hvilke egenandeler som er registrert på deg, utbetalinger og frikortvedtak. 

 

 

Endringer i regelverket for metodevurderinger fra 1.1.2018https://legemiddelverket.no/refusjon-og-pris/endringer-i-regelverket-for-metodevurderinger-fra-112018Endringer i regelverket for metodevurderinger fra 1.1.2018Fra nyttår vil ny legemiddelforskrift og blåreseptforskrift tre i kraft. Blant annet er det innført et krav om at alle nye legemidler skal metodevurderes før beslutning om finansiering tas.1527Prioriteringsmeldingen, forskriftsendringer, retningslinjer for metodevurderinger.
Metodevarslinghttps://legemiddelverket.no/refusjon-og-pris/metodevarslingMetodevarslingMetodevarsling skal sikre at nye og viktige metoder blir identifisert og prioritert for metodevurdering. Metodevarsling for legemidler blir gjort av Legemiddelverket i samarbeid med Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet (FHI).1018Metodevarsling for legemidler
Refusjonhttps://legemiddelverket.no/refusjon-og-pris/refusjonRefusjonHva er blå resept, hvilke legemidler kommer på blå resept og hva er kriteriene?44
Søknad fra legemiddelfirma om refusjon og metodevurderinghttps://legemiddelverket.no/refusjon-og-pris/soknad-om-refusjonSøknad fra legemiddelfirma om refusjon og metodevurdering​Et legemiddelfirma kan søke om forhåndsgodkjent refusjon for et legemiddel som har fått markedsføringstillatelse (MT). 464Retningslinjer, mal for refusjonssøknad, taushetspliktig informasjon, budsjettberegninger, enhetskostnadsdatabase med mer.
Sykehuslegemidlerhttps://legemiddelverket.no/refusjon-og-pris/sykehuslegemidlerSykehuslegemidlerNye og kostnadskrevende metoder gir muligheter for helsegevinster. Men de byr også på utfordringer knyttet til prioriteringer og ressursbruk. Et nasjonalt system for vurdering av nye og kostnadskrevende metoder er innført i spesialisthelsetjenesten.45Bestilte og avsluttede metodevurderinger, retningslinjer for innsendelse av dokumentasjon
Helseøkonomiske rapporterhttps://legemiddelverket.no/refusjon-og-pris/helseokonomiske-rapporterHelseøkonomiske rapporterHer kan du finne publiserte refusjonsrapporter og helseøkonomiske rapporter for sykehuslegemidler, gruppert etter handelsenavn. Sykehuslegemidler er merket med (S) i tabellen. 76Publiserte refusjonsrapporter og helseøkonomiske rapporter for sykehuslegemidler.
Kostnadseffektivitet og prioritering av legemidlerhttps://legemiddelverket.no/refusjon-og-pris/kostnadseffektivitet-og-prioriteringerKostnadseffektivitet og prioritering av legemidlerLegemiddelverket ønsker at alle pasienter med alvorlig sykdom skal få tilgang på nye legemidler med god effekt så tidlig som mulig. Forutsetningen er at nytten av legemidlene må være godt dokumentert og at prisen står i et rimelig forhold til dette. 456Prioriteringskriterier, hva er kostnadseffektivitet, definisjon på kvalitetsjusterte leveår.
Generisk byttehttps://legemiddelverket.no/refusjon-og-pris/generisk-bytteGenerisk bytteOfte finnes det flere legemidler som har ulike navn og ulik pris, men samme virkestoff og virkning. Da tilbyr apoteket pasienten et legemiddel med et annet navn enn det legen forskrevet når det finnes et rimeligere alternativ.50Om byttelisten, hvordan legemidler kommer på byttelisten, apotekenes og legenes rolle.
Pris på legemidlerhttps://legemiddelverket.no/refusjon-og-pris/pris-pa-legemidlerPris på legemidlerLegemiddelverket fastsetter maksimalpriser på reseptpliktige legemidler til mennesker. 51Apotekavanse, maksimalpris, trinnpris, søknad om om maksimalpris.

​Fant du det du lette etter?