Søk i byttelisten

Legemiddelsøk viser hvilke legemidler som er byttbare og eventuelle merknader til bytte.​

 

 

Hva er generisk bytte?https://legemiddelverket.no/refusjon-og-pris/generisk-bytte/hva-er-generisk-bytteHva er generisk bytte?Ofte finnes det flere legemidler som har ulike navn og ulik pris, men akkurat samme virkestoff og virkning. Da tilbyr apoteket pasienten et legemiddel med et annet navn enn det legen har skrevet på resepten når det finnes et rimeligere alternativ.457
Byttelistenhttps://legemiddelverket.no/refusjon-og-pris/generisk-bytte/byttelistenByttelistenLegemidler som er byttbare settes på Byttelisten som distribueres til alle apotek. Enkelte legemidler har merknad til byttbarhet, for eksempel begrenset bytte. Byttelisten blir oppdatert to ganger hver måned. 462Hva er byttelisten, byttelisteoppdateringer, merknad til bytte, parallellimporterte legemidler.
Hvordan kommer et legemiddel på byttelisten?https://legemiddelverket.no/refusjon-og-pris/generisk-bytte/hvordan-kommer-et-legemiddel-pa-byttelistenHvordan kommer et legemiddel på byttelisten?Legemidler som er bioekvivalente, medisinsk likeverdige og egnet for bytte i apotek inkluderes i ordningen med generisk bytte.459
Ofte stilte spørsmål om byttelistenhttps://legemiddelverket.no/refusjon-og-pris/generisk-bytte/ofte-stilte-sporsmal-om-byttelistenOfte stilte spørsmål om byttelisten461Spørsmål og svar om parallellimport, begrenset bytte med mer.
Apotekets og legens rolle i generisk byttehttps://legemiddelverket.no/refusjon-og-pris/generisk-bytte/apotekets-og-legens-rolle-i-generisk-bytteApotekets og legens rolle i generisk bytteHer finner du informasjon om hvilke roller leger og apotek har overfor pasientene når det gjelder byttbare legemidler, samt legers mulighet til å reservere pasienten mot bytte.458
Høring om opptak på byttelistenhttps://legemiddelverket.no/refusjon-og-pris/generisk-bytte/horing-om-opptak-pa-byttelistenHøring om opptak på byttelistenOpptak av legemidler på Byttelisten skal i visse tilfeller sendes på høring. Slike høringer sendes ut til berørte aktører, normalt med en høringsfrist på tre uker. Høringene publiseres på våre nettsider. 912
Informasjonsmateriellhttps://legemiddelverket.no/refusjon-og-pris/generisk-bytte/informasjonsmateriell-om-generisk-bytteInformasjonsmateriellPlakater og brosjyrer til bruk for apotek og leger. 884