​​​​Pasienten får alltid den behandlingen legen har bestemt selv om apoteket gir henne en medisin med et annet navn. Medisinbytte i apotek er hjemlet i lov om apotek § 6-6 og ble innført i 2001. Hensikten med medisinbytte er at pasienten eller folketrygden ikke skal betale mer enn nødvendig for behandlingen når patentbeskyttelsen av et legemiddel er gått ut. Legemiddelverket vurderer hvilke medisiner som skal være byttbare. Ordningen kalles medisinbytte i apotek eller generisk bytte. Legemidler til dyr er ikke omfattet av denne ordningen.

Original og kopi

Det første godkjente legemidlet med en bestemt virkning kalles original. Når det kommer nye legemidler med samme virkning og et annet navn, kalles de generiske legemidler (generika), også kalt kopimedisiner eller synonympreprater. Les mer om generiske legemidler.

Du kan trygt si ja til bytte!

Legen kan reservere mot bytte når det finnes viktige, individuelle, medisinske grunner til det. Pasienten betaler da vanlig egenandel. Hvis legen ikke har reservert mot bytte, mener legen at det er greit for pasienten å bytte. Pasienter som ikke ønsker å bytte må selv betale mellomlegget for å få medisin fra den ønskede leverandøren når denne er dyrere. Les mer om reservasjon mot bytte og apotekenes og legenes rolle ved medisinbytte.

Bytteordningen bidrar til rasjonell legemiddelbruk

Bytteordningen frigjør ressurser for mer enn 2 milliarder kroner i året som kan brukes til andre gode helseformål.

Likeverdig bytte er trygt

Kravene til produksjon og kvalitet er de samme for generika og originalpreparater. En gjennomgang av 400 bivirkningsmeldinger etter likeverdig bytte viste ingen alvorlige bivirkninger relatert til bytte1. En amerikansk metaanalyse konkluderer med at generiske legemidler har like god virkning som originalene2.

Byttelisten

Medisiner som er byttbare settes på Byttelisten som distribueres til alle apotek. Enkelte legemidler har merknad til byttbarhet, for eksempel begrenset bytte. Byttelisten blir oppdatert to ganger hver måned. Les mer om byttelisten.

Lurer du på om to medisiner kan byttes?

Bruk Legemiddelsøk for markedsførte legemidler eller se byttelisten siste måned i nyhetsoversikten til høyre, som også viser legemidler som ikke er markedsført.

Kilder:

1. Reppe L et al. Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128: 2696–700.
2. Kesselheim AS et al. JAMA 2008; 300: 2514–26.)

Oppdatert: 04.07.2017

Publisert: 28.06.2016