​Brosjyre som apotek kan gi til kunder (revidert høsten 2012)

Kort skriftlig informasjon som legen kan gi pasienten sammen med resepten

Plakat på apotek

Publisert: 08.09.2016