​A - B - C​​ - D​ - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - X - Y - Z​​​​​​
​ProduktnavnVirkestoff​Indikasjon​År​
Kadcyla (S)​trastuzumab emtansin​Metastatisk brystkreft​2014
oksybutynin
Inkontinens
2005
​Keytruda (S)
​pembrolizumab​Lungekreft​2016
Keytruda (S)
Keytruda - notat
​pembrolizumab​Malignt melanom​2015
​Kovaltry (S)​Octacog alfa​Hemofili A

​2016

Kyprolis (S)​karfilzomib​Myelomatose​2016

Publisert: 02.09.2016