​​​​​MT-innehaver må sende inn en ny prissøknad hvis han ønsker å markedsføre en ny legemiddelform, styrke eller pakningsstørrelse av et legemiddel som allerede har pris. Alle pakningene må revurderes dersom det er gått mer enn ett år siden legemiddelet sist fikk pris. Les mer om fastsettelse av maksimalpris.

Skjema og innsending

Ved prissøknad og prisrevurdering benytter Statens legemiddelverk samme skjema: Prisopplysnings- prissøknadsskjema (excel).
 
Det skal benyttes ett prissøknadsskjema for hver form av legemiddelet.
 
Skjemaet består av to ark:
 
  1. Legemiddelfakta - faktaopplysninger om legemiddelet og pakningene fylles inn
  2. Prisopplysninger - prisopplysninger for legemiddelet fylles inn

Prisopplysninger

  • Skal oppgis for bibliografiske og biotilsvarende legemidler.
  • Skal ikke oppgis dersom det er mindre enn ett år siden maksimalprisen på legemiddelet ble fastsatt (gjelder pakninger med samme legemiddelform, styrke og størrelsesgruppe).
  • Skal ikke oppgis for generiske og parallellimporterte legemidler.

Søknaden sendes til: prisinformasjon@legemiddelverket.no

Saksbehandlingstid

 
  • Statens legemiddelverk har som mål å behandle 80 % av prissøknadene innen 50 dager. I 2. kvartal 2017 ble 89 % av søknadene behandlet innen 50 dager. Forrige kvartal var resultatet 64 %. 
  • Den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden var 33 dager mot 41 dager i forrige kvartal.

 

 

Publisert: 03.07.2016

​Fant du det du lette etter?