Hva er blå resept?https://legemiddelverket.no/refusjon-og-pris/refusjon/hva-er-bla-reseptHva er blå resept?Blå resept sørger for at du som pasient får dekket deler av medisinutgiftene dine av staten dersom du har alvorlig og langvarig sykdom. Slik får du tilgang på medisiner uavhengig av din økonomiske situasjon. 1117
Hvordan kommer et legemiddel på blå resept?https://legemiddelverket.no/refusjon-og-pris/refusjon/hvordan-kommer-et-legemiddel-pa-bla-reseptHvordan kommer et legemiddel på blå resept?​Legemiddelfirmaet som har markedsføringstillatelse for et produkt, kan søke om forhåndsgodkjent refusjon slik at legen kan skrive legemidlet direkte på blå resept.454
Refusjonsbeslutninger og rapporterhttps://legemiddelverket.no/refusjon-og-pris/refusjon/refusjonsbeslutninger-og-rapporterRefusjonsbeslutninger og rapporterStatens legemiddelverk vurderer etter søknad fra legemiddelfirmaene hvorvidt et legemiddel skal tas opp i blåreseptordningen slik at det kan skrives direkte blå resept (forhåndsgodkjent refusjon).731Refusjonsrapporter, refusjonssaker under behandling, refusjonslisten.
Endringslogg refusjonhttps://legemiddelverket.no/refusjon-og-pris/refusjon/endringslogg-refusjonEndringslogg refusjonRefusjonsstatus oppdateres den 1. og 15. hver måned. Her finner du oversikt over endringer de siste 12 månedene. 732Refusjonsstatus oppdateres den 1. og 15. hver måned. Se oversikt over endringer de siste 12 månedene.
Foretrukket legemiddelhttps://legemiddelverket.no/refusjon-og-pris/refusjon/foretrukket-legemiddelForetrukket legemiddel"Foretrukket legemiddel" er en ordning for legemidler på blå resept som pålegger legene å forskrive de mest kostnadseffektive legemidlene til behandling av bestemte sykdommer.453
Refusjonslisten - refusjonssøkhttps://legemiddelverket.no/refusjon-og-pris/refusjon/refusjonslisten-refusjonssokRefusjonslisten - refusjonssøkRefusjonssøk med refusjonslisten er integrert i det generelle legemiddelsøket.734Refusjonssøk med refusjonslisten er integrert i det generelle legemiddelsøket.
Revurdering av refusjonsstatushttps://legemiddelverket.no/refusjon-og-pris/refusjon/revurdering-av-refusjonsstatusRevurdering av refusjonsstatusStatens legemiddelverk kan til enhver tid vurdere om vilkårene for forhåndsgodkjent refusjon (blåresept) er oppfylt for legemidlene som er oppført på refusjonslisten.733Om revurderingspraksis, varsling av revurdering og krav til dokumentasjon fra MT-innehaver.
Blåreseptnemndahttps://legemiddelverket.no/refusjon-og-pris/refusjon/blareseptnemndaBlåreseptnemndaBlåreseptnemnda skal bistå Statens legemiddelverk med å kvalitetssikre beslutningsgrunnlaget for godkjenning av nye legemiddel for pliktmessig refusjon.452