​​​​Dette gjeld særleg terapeutiske nyvinningar som kan føre til vesentlege endringar i behandlingstilbodet og for ressursbruken (Legemiddelforskifta § 14-18). Statens legemiddelverk skal sikre at saka er opplyst så godt som råd når den vert lagt fram for nemnda. Blåreseptnemnda skal vurdere om dokumentasjonsgrunnlaget i søknaden oppfyller dei faglege kriteria for legemiddelrefusjon.
 
Nemnda skal ikkje gje tilråding om type refusjonsvedtak i dei enkelte sakene (Legemiddelforskrifta § 14-17).   
 
Det har ikkje vert oppnemnd nokon ny Blåreseptnemnd av Helse- og omsorgsdepartementet sidan juni 2014. Ved behov kan ny nemnd vurderast oppnemnd. 
  
Statens legemiddelverk er sekretariat for nemnda. Alle forespurnadar til Blåreseptnemnda skal sendast til: blaresept@legemiddelverket.no.  
 

Møtereferater

Publisert: 28.06.2016

​Fant du det du lette etter?