​​Vilkår om foretrukket legemiddel blir normalt innført der det er store forskjeller i kostnadseffektivitet mellom legemidler til behandling av samme sykdom. Dette er aktuelt når legemidlene har likeverdig effekt, men svært ulik pris. Innføring av foretrukket produkt blir gjennomført i henhold til prosess for revurdering av refusjonsstatus.

Foretrukket legemiddel gjelder ved følgende behandlinger:

  • For tiden ingen

Ikke-foretrukne legemidler på blå resept

Legen kan bestemme at pasienten skal ha et annet legemiddel enn de foretrukne legemidlene hvis det er tungtveiende medisinske grunner til at pasienten ikke kan bruke noen av disse.

Foretrukket legemiddel gjelder også blåresepter fra sykehus

Selv om et annet legemiddel enn de foretrukne kan være det billigste å starte opp med på sykehus, gjelder vilkår om foretrukket legemiddel ved forskrivning på blå resept etter utskrivning.

Gjeldende regler for foretrukket legemiddel

 

Legemiddelgruppe
Foretrukne legemidler
Vilkår 

Oppdatert: 16.11.2017

Publisert: 28.06.2016

​Fant du det du lette etter?