​Forhåndsgodkjent refusjon

I mange tilfeller kan legen skrive ut en blå resept direkte. Dette kalles forhåndsgodkjent refusjon. I tillegg til at sykdommen skal være alvorlig og langvarig, må behandlingen ha god effekt i forhold til kostnadene. Statens legemiddelverk vurderer hvilke legemidler som kan gis på blå resept og hvilke vilkår som må være oppfylt for at pasienter skal få disse medisinene på blå resept.

Individuell stønad

Hvis legemidlet ikke kan forskrives direkte på blå resept, kan legen søke om at pasienten får dekket dette. Dette kalles individuell stønad. Søknad sendes til HELFO. Har en pasient hatt utlegg til legemidler i Norge som hun får dekket på blå resept? Da får hun dekket utgiftene ved å sende inn kvitteringsskjema til HELFO.

Les mer om:

Når kan legen skrive ut et legemiddel direkte på blå resept?

  • Bruken av legemidlet står oppført under refusjonsberettiget bruk
  • Pasientens sykdom omfattes av en refusjonskode
  • Eventuelle refusjonsvilkår er oppfylt

I tillegg gjelder alltid vilkår om at legemidlet skal brukes utenfor institusjon, at sykdommen er gått inn i en langvarig fase og at det er behov for langvarig medikamentell behandling. Refusjonskoden skal stå på blåresepten.

Hvilke legemidler er på blå resept?

I Legemiddelsøk kan du sjekke om et legemiddel er på blå resept, og for hvilke sykdommer som gir rett til å få dekket utgifter. 

Gå til Legemiddelsøk.

Frikort og egenandeler

Pasienter må betale egenandel på legemidler de får på blå resept. Dette gjelder opp til et beløp der frikortet dekker alle utgiftene.

Les mer om frikort og egenadeler på helsenorge.no.

Mer informasjon?

På helsenorge.no finner du mer detaljert informasjon for pasienter om blå resept og andre ordninger for å dekke utgifter til legemidler. Hvis du har spørsmål kan du kontakte HELFO eller ditt apotek.

Oppdatert: 19.04.2017

Publisert: 05.10.2016

​Fant du det du lette etter?