​Forhåndsgodkjent refusjon

I mange tilfeller kan legen din skrive ut en blå resept direkte. Dette kalles forhåndsgodkjent refusjon. I tillegg til at sykdommen skal være alvorlig og langvarig, må behandlingen ha god effekt i forhold til kostnadene. Statens legemiddelverk vurderer hvilke medisiner som kan gis på blå resept og hvilke vilkår som må være oppfylt for at pasienter skal få disse medisinene på blå resept.

Individuell stønad

Hvis legemidlet du skal bruke ikke kan forskrives direkte på blå resept, kan legen din søke om at du får dekket dette. Dette kalles individuell stønad. Søknad sendes til Helseøkonomiforvaltningen, HELFO.

Les mer om individuell stønad og refusjon av utgifter til legemidler.

Når kan legen skrive ut et legemiddel direkte på blå resept?

  • Bruken av legemidlet står oppført under refusjonsberettiget bruk
  • Pasientens sykdom omfattes av en refusjonskode
  • Eventuelle refusjonsvilkår er oppfylt

I tillegg gjelder alltid vilkår om at legemidlet skal brukes utenfor institusjon, at sykdommen er gått inn i en langvarig fase og at det er behov for langvarig medikamentell behandling. Refusjonskoden skal stå på blåresepten.

Søk etter refusjonsstatus for et legemiddel under «Legemiddelsøk». Her kan du se om et legemiddel er på blå resept, og om din sykdom gir deg rett til å få dekket dine utgifter.

Les mer om blå resept, hvit resept og bidragsordningen på Helsenorge.no. Her finner du blant annet informasjon om frikort/egenandeler og ulike søknadsskjemaer som du skal sende til Helfo.

Publisert: 05.10.2016