Publisert: 11.10.2016

​Fant du det du lette etter?

 

 

Blåreseptnemndahttps://legemiddelverket.no/refusjon-og-pris/refusjon/blareseptnemndaBlåreseptnemndaBlåreseptnemnda skal bistå Statens legemiddelverk med å kvalitetssikre beslutningsgrunnlaget for godkjenning av nye legemiddel for pliktmessig refusjon.452
Endringslogg refusjonhttps://legemiddelverket.no/refusjon-og-pris/refusjon/endringslogg-refusjonEndringslogg refusjonEndringer frem til 2016.732
Foretrukket legemiddelhttps://legemiddelverket.no/refusjon-og-pris/refusjon/foretrukket-legemiddelForetrukket legemiddel"Foretrukket legemiddel" er en ordning for legemidler på blå resept som pålegger legene å forskrive de mest kostnadseffektive legemidlene til behandling av bestemte sykdommer.453Denne ordningen pålegger legene å forskrive de mest kostnadseffektive legemidlene på blå resept med tanke på behandling av bestemte sykdommer.
Hva er blå resept?https://legemiddelverket.no/refusjon-og-pris/refusjon/hva-er-bla-reseptHva er blå resept?Blå resept sørger for at pasienter får dekket deler av legemiddelutgiftene sine av staten ved alvorlig og langvarig sykdom. Slik får pasienter tilgang på legemidler uavhengig av sin økonomiske situasjon. 1117Pasienter får dekket deler av legemiddelutgiftene ved alvorlig og langvarig sykdom.
Hvordan kommer et legemiddel på blå resept?https://legemiddelverket.no/refusjon-og-pris/refusjon/hvordan-kommer-et-legemiddel-pa-bla-reseptHvordan kommer et legemiddel på blå resept?​Legemiddelfirmaet som har markedsføringstillatelse for et produkt, kan søke om forhåndsgodkjent refusjon slik at legen kan skrive legemidlet direkte på blå resept.454​Legemiddelfirmaet som har markedsføringstillatelse for legemidlet kan søke om forhåndsgodkjent refusjon.
Nyheter om blå resepthttps://legemiddelverket.no/refusjon-og-pris/refusjon/nyheter-om-bla-reseptNyheter om blå reseptHvilke legemidler har fått innvilget søknad om forhåndsgodkjent refusjon?1363
Refusjonslisten - refusjonssøkhttps://legemiddelverket.no/refusjon-og-pris/refusjon/refusjonslisten-refusjonssokRefusjonslisten - refusjonssøkRefusjonssøk med refusjonslisten er integrert i det generelle legemiddelsøket. Refusjonslisten inneholder legemidler med forhåndsgodkjent refusjon.734Refusjonssøk med refusjonslisten er integrert i det generelle legemiddelsøket.
Revurdering av refusjonsstatushttps://legemiddelverket.no/refusjon-og-pris/refusjon/revurdering-av-refusjonsstatusRevurdering av refusjonsstatusStatens legemiddelverk kan til enhver tid vurdere om vilkårene for forhåndsgodkjent refusjon (blåresept) er oppfylt for legemidlene som er oppført på refusjonslisten.733Om revurderingspraksis, varsling av revurdering og krav til dokumentasjon fra MT-innehaver.
Saksbehandlingsstatus for metodevurderingerhttps://legemiddelverket.no/refusjon-og-pris/refusjon/saksbehandlingsstatus-for-metodevurderingerSaksbehandlingsstatus for metodevurderingerStatus og behandlingstid for enkeltlegemidler (sykehuslegemidler og legemidler finansiert av folketrygden)1521