Søknaden må utformes etter en mal for refusjonssøknader. Et viktig punkt i malen er legemiddeløkonomiske analyser - disse må baseres på retningslinjer for legemiddeløkonomiske analyser. Søknaden sendes enten til blaresept@legemiddelverket.no eller via vanlig post.

Legemiddelverket har utarbeidet retningslinjer for hvilken informasjon som i hovedtrekk anses for taushetsbelagt med hjemmel i eksisterende lovverk.

​​​​​​​Statens legemiddelverk skal godkjenne eller avslå søknaden i løpet av 180 dager. Dersom vi ber søker om utfyllende opplysninger, økes tidsfristen utover de 180 dagene.

Søker må betale en refusjonsavgift for behandling av søknaden.

 

 

Mal for refusjonssøknadhttps://legemiddelverket.no/refusjon-og-pris/soknad-om-refusjon/mal-for-refusjonssoknadMal for refusjonssøknadMal for søknad om opptak av preparat på refusjonslisten over forhåndsgodkjente legemidler i §2 i forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften)471
Retningslinjer for legemiddeløkonomiske analyserhttps://legemiddelverket.no/refusjon-og-pris/soknad-om-refusjon/retningslinjer-for-legemiddelokonomiske-analyserRetningslinjer for legemiddeløkonomiske analyserGjeldende retningslinjer for legemiddeløkonomiske analyser trådte i kraft 1. mars 2012473
Veiledning til formøter i forbindelse med refusjonssøknadhttps://legemiddelverket.no/refusjon-og-pris/soknad-om-refusjon/veiledning-til-formoter-i-forbindelse-med-refusjonssoknadVeiledning til formøter i forbindelse med refusjonssøknad Formøter med Legemiddelverket er ikke obligatorisk, men en mulighet som kan benyttes ved behov. Denne veilederen er en kort orientering til firmaer som ønsker formøter i forbindelse med søknad om forhåndsgodkjent refusjon. 470Orientering til firmaer som ønsker formøter i forbindelse med søknad om forhåndsgodkjent refusjon.
Bagatellgrensen og budsjettberegningerhttps://legemiddelverket.no/refusjon-og-pris/soknad-om-refusjon/bagatellgrensen-og-budsjettberegningerBagatellgrensen og budsjettberegningerBudsjettberegninger er avgjørende for om Legemiddelverket kan innvilge refusjon for et legemiddel direkte, eller må få politisk godkjennelse.466
​Enhetskostnadsdatabasehttps://legemiddelverket.no/refusjon-og-pris/soknad-om-refusjon/enhetskostnadsdatabase​EnhetskostnadsdatabaseDette er en kostnadsoversikt som er laget for å lette arbeidet med refusjonssøknader og helseøkonomiske analyser for både industrien og Legemiddelverket469
Refusjonsavgifthttps://legemiddelverket.no/refusjon-og-pris/soknad-om-refusjon/refusjonsavgiftRefusjonsavgiftNye satser innføres 1. januar 2016 og gjelder for søknader som Legemiddelverket mottar fra og med 15. desember 2015.465