Søknaden må utformes etter en mal for refusjonssøknader. Et viktig punkt i malen er legemiddeløkonomiske analyser - disse må baseres på retningslinjer for legemiddeløkonomiske analyser. Søknaden sendes enten til blaresept@legemiddelverket.no eller via vanlig post.

Legemiddelverket har utarbeidet retningslinjer for hvilken informasjon som i hovedtrekk anses for taushetsbelagt med hjemmel i eksisterende lovverk.

​​​​​​​Statens legemiddelverk skal godkjenne eller avslå søknaden i løpet av 180 dager. Dersom vi ber søker om utfyllende opplysninger, økes tidsfristen utover de 180 dagene.

Søker må betale en refusjonsavgift for behandling av søknaden.

 

 

Mal for refusjonssøknad fra legemiddelfirmahttps://legemiddelverket.no/refusjon-og-pris/soknad-om-refusjon/mal-for-refusjonssoknadMal for refusjonssøknad fra legemiddelfirmaMal for søknad om opptak av preparat på refusjonslisten over forhåndsgodkjente legemidler i §2 i forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften).471
Retningslinjer for legemiddeløkonomiske analyserhttps://legemiddelverket.no/refusjon-og-pris/soknad-om-refusjon/retningslinjer-for-legemiddelokonomiske-analyserRetningslinjer for legemiddeløkonomiske analyserGjeldende retningslinjer for legemiddeløkonomiske analyser trådte i kraft 1. mars 2012473
Bagatellgrensen og budsjettberegningerhttps://legemiddelverket.no/refusjon-og-pris/soknad-om-refusjon/bagatellgrensen-og-budsjettberegningerBagatellgrensen og budsjettberegningerBudsjettberegninger er avgjørende for om Legemiddelverket kan innvilge refusjon for et legemiddel direkte, eller må få politisk godkjennelse.466
​Enhetskostnadsdatabasehttps://legemiddelverket.no/refusjon-og-pris/soknad-om-refusjon/enhetskostnadsdatabase​EnhetskostnadsdatabaseDette er en kostnadsoversikt som er laget for å lette arbeidet med refusjonssøknader og helseøkonomiske analyser for både industrien og Legemiddelverket469
Refusjonsavgifthttps://legemiddelverket.no/refusjon-og-pris/soknad-om-refusjon/refusjonsavgiftRefusjonsavgiftNye satser innføres 1. januar 2016 og gjelder for søknader som Legemiddelverket mottar fra og med 15. desember 2015.465
Saksbehandlingsstatus for metodevurderingerhttps://legemiddelverket.no/refusjon-og-pris/refusjon/saksbehandlingsstatus-for-metodevurderingerSaksbehandlingsstatus for metodevurderingerStatus og behandlingstid for enkeltlegemidler (sykehuslegemidler og legemidler finansiert av folketrygden)1521
Veiledning til formøter i forbindelse med refusjonssøknadhttps://legemiddelverket.no/refusjon-og-pris/soknad-om-refusjon/veiledning-til-formoter-i-forbindelse-med-refusjonssoknadVeiledning til formøter i forbindelse med refusjonssøknad Formøter med Legemiddelverket er ikke obligatorisk, men en mulighet som kan benyttes ved behov. Denne veilederen er en kort orientering til firmaer som ønsker formøter i forbindelse med søknad om forhåndsgodkjent refusjon. 470Orientering til firmaer som ønsker formøter i forbindelse med søknad om forhåndsgodkjent refusjon.

​Fant du det du lette etter?