​​​​​Budsjettberegninger

I søknader om forhåndsgodkjent refusjon skal søker beregne virkningen av refusjon på folketrygdens legemiddelbudsjett. Det er krav til budsjettberegningene: Beregning av merutgifter for folketrygden ved innvilgelse av forhåndsgodkjent refusjon. Statens legemiddelverk vurderer beregningene og supplerer eventuelt med egne beregninger.

Bagatellgrensen

Dersom forventede årlige merutgifter ikke overstiger 25 millioner kroner – den såkalte bagatellgrensen - i det femte året fra refusjon innvilges, avgjør Statens legemiddelverk saken. Overstiges bagatellgrensen, og Legemiddelverket vurderer at de faglige kriteriene for forhåndsgodkjent refusjon er oppfylt, oversendes refusjonssaken fra Legemiddelverket til Helse- og omsorgsdepartementet for vurdering. ​

Oversikt over refusjonssaker under vurdering i HOD

​Fant du det du lette etter?