Søknadstype
Refusjonsavgift
Nye virkestoff
NOK 115 500.-
Ny indikasjon
NOK 115 500,-
Revurdering av refusjonsstatus:
- Revurdering av vilkårene ved tidsbegrenset refusjon
- Revurdering/endring av refusjonsvilkår
- Nytt refusjonsvilkår
- Revurdering ved ny foreliggende dokumentasjon
- Revurdering ved ny pris (betydelig prisforskjell)
 
NOK 90 000,-
NOK 90 000,-
NOK 90 000,- 
NOK 100 000,-
NOK 90 000,-
Ny formulering
NOK 55 000,-
Biotilsvarende legemidler
NOK 0,-
Ny styrke (mer enn 20% forskjell, med endring i pasientpopulasjonen)
NOK 15 000,-
Ny pakning (mer enn 20% forskjell, med endring i pasientpopulasjonen)
NOK 15 000,-
Generika
NOK 0,-

 

Avgiftene revideres i forbindelse med budsjettkrav fra Helse- og omsorgsdepartementet og med hjemmel i legemiddelforskriften § 15-3.

En søknad om pliktmessig refusjon kan inneholde flere styrker, og avgiftene gjelder per søknad uavhengig av antall styrker og formuleringer.

Statens legemiddelverk sender faktura på grunnlag av mottatt søknad. Fakturaen utstedes til avsender av søknaden, så sant ikke annen fakturamottaker er oppført i søknadens følgebrev.

Betalingsfrist er 30 dager fra fakturadato.

Publisert: 29.06.2016

​Fant du det du lette etter?