​​​Som et følge av kravene i legemiddelforskriften gav Statens legemiddelverk i 2002 ut retningslinjer for legemiddeløkonomiske analyser. Hensikten med disse retningslinjene er å skape bedre beslutningsgrunnlag ved innvilgelse av forhåndsgodkjent refusjon til et legemiddel. Dette innebærer at retningslinjene ikke er rettet mot det praktisk-kliniske nivå der det tas beslutninger om hvilken behandling den enkelte pasient skal tilbys.

Oppdaterte retningslinjer trådte i kraft 1. mars 2012. 

Se retningslinjer for legemiddeløkonomiske analyser per 1 mars 2012 (pdf).

Presisering av praksis i metodevurderinger av legemidler

Regelverk og retningslinjer for legemiddeløkonomiske analyser blir revidert etter Prioriteringsmeldingen. I påvente av dette presiserer vi vår praksis i metodevurderinger av legemidler.

Bruk av forløpsdata - presiseringer

De gjeldende retningslinjer er supplert med et notat (13.04.2015) der Legemiddelverket presiserer hvordan forløpsdata (time-to-event) skal brukes i helseøkonomiske analyser.

Publisert: 28.06.2016

​Fant du det du lette etter?