Logo for print
Søk etter skjemaSkjema

 

 

Apotekdrift - søknader og meldingerhttps://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=67Apotekdrift - søknader og meldingerhttps://www.altinn.no/skjemaoversikt/statens-legemiddelverk/apotekdrift/
Avregistrering/utmelding fra vareregisteret (word)https://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=12Avregistrering/utmelding fra vareregisteret (word)sts4://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/attachmentUrl=http://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/12/Skjema Melding om avregistrering eller utmelding fra vareregisteret_desember 2017.docx
Biverknadsmelding frå helsepersonell (pdf)https://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=5Biverknadsmelding frå helsepersonell (pdf)sts4://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/attachmentUrl=http://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/5/melding_om_mistenkt_bivirkning_28_04_2020.pdf
Biverknadsmelding frå helsepersonell (word)https://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=6Biverknadsmelding frå helsepersonell (word)sts4://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/attachmentUrl=http://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/6/melding_om_mistenkt_biverknad_nynorsk_28_04_2020_låst.docx
Bivirkningsmelding - legemidler til dyr (word)https://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=9Bivirkningsmelding - legemidler til dyr (word)sts4://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/attachmentUrl=http://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/9/Melding om bivirkning av legemidler til dyr_september 2018.doc
Bivirkningsmelding - vaksine (pdf)https://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=4Bivirkningsmelding - vaksine (pdf)sts4://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/attachmentUrl=http://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/4/20161213 Melding_om_mistenkt_bivirkning_Vaksine.pdf
Bivirkningsmelding for pasienterhttps://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=3Bivirkningsmelding for pasienterhttps://tjenester.helsenorge.no/skjemautfyller/skjemautfyller?Query=Questionnaire%3Fname%3DSLV-PasRapp-2020
Bivirkningsmelding fra helsepersonell (pdf)https://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=57Bivirkningsmelding fra helsepersonell (pdf)sts4://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/attachmentUrl=http://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/57/melding_om_mistenkt_bivirkning_28_04_2020.pdf
Bivirkningsmelding fra helsepersonell (word)https://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=7Bivirkningsmelding fra helsepersonell (word)sts4://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/attachmentUrl=http://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/7/melding_om_mistenkt_bivirkning_28_04_2020_låst.docx
Compassionate use - søknadhttps://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=46Compassionate use - søknadhttps://legemiddelverket.no/godkjenning/klinisk-utproving/soknad-om-compassionate-use#1
Desinfeksjonsmiddel - søknad om godkjenning (word)https://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=13Desinfeksjonsmiddel - søknad om godkjenning (word)sts4://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/attachmentUrl=http://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/13/desinfeksjonsmidler - søknadsskjema og veiledning 120117.docx
Driftsstøtte for apotek - søknadhttps://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=50Driftsstøtte for apotek - søknadhttps://legemiddelverket.no/import-og-salg/apotekokonomi/soknad-om-driftsstotte-for-apotek
Foreign packages - application to sellhttps://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=79Foreign packages - application to sellhttps://legemiddelverket.wufoo.com/forms/application-licence-to-sell-foreign-packs/
Fraktrefusjon - søknadhttps://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=51Fraktrefusjon - søknadhttps://legemiddelverket.no/import-og-salg/apotekokonomi/fraktrefusjon
Godkjenningsfritak - søknad for legemiddel til mennesker (utfyllbar pdf)https://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=2Godkjenningsfritak - søknad for legemiddel til mennesker (utfyllbar pdf)sts4://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/attachmentUrl=http://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/2/Søknadsskjema godkjenningsfritak human_september 2019.pdf
Godkjenningsfritak - søknad for legemiddel til mennesker (word)https://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=52Godkjenningsfritak - søknad for legemiddel til mennesker (word)sts4://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/attachmentUrl=http://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/52/Søknadsskjema godkjenningsfritak human_september 2019.docx
Godkjenningsfritak - veterinær (Altinn)https://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=55Godkjenningsfritak - veterinær (Altinn)https://www.altinn.no/skjemaoversikt/statens-legemiddelverk/godkjenningsfritak-for-legemidler-til-dyr/
Grossisttillatelse - legemidler til redningsmidler til skiphttps://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=81Grossisttillatelse - legemidler til redningsmidler til skipsts4://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/attachmentUrl=http://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/81/Søknadsskjema - grossisttillatelse redningsmidler 2020-04-28.docx
Grossisttillatelse - søknad (og veileder)https://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=20Grossisttillatelse - søknad (og veileder)https://legemiddelverket.no/import-og-salg/import-og-grossistvirksomhet/grossisttillatelse/skjema-og-veileder-for-soknad-om-grossisttillatelse
Importtillatelse for legemidler til ikke-medisinsk brukhttps://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=54Importtillatelse for legemidler til ikke-medisinsk bruksts4://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/attachmentUrl=http://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/54/Importtillatelse - ikke-medisinsk - Søknadsskjema - 270717.docx
Klinisk utprøving - søknaddskjema for veterinære legemidler (word)https://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=37Klinisk utprøving - søknaddskjema for veterinære legemidler (word)sts4://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/attachmentUrl=http://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/37/Rekvisisjonsskjema for klinisk utprøving av legemidler til dyr januar 2017.doc
Klinisk utprøving - søknadsskjema for legemidler til menneskerhttps://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=36Klinisk utprøving - søknadsskjema for legemidler til menneskerhttps://legemiddelverket.no/godkjenning/klinisk-utproving/soknad-om-klinisk-utproving#1
Konsesjonsrapport for apotekhttps://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=68Konsesjonsrapport for apotekhttps://www.altinn.no/no/Skjema-og-tjenester/Etater/Statens-legemiddelverk/Skriv-ut-Apotekdrift/
Kontrollavgifthttps://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=47Kontrollavgifthttps://legemiddelverket.no/import-og-salg/avgifter/legemiddelkontrollavgift
Kvalitetssvikt - melding (word)https://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=19Kvalitetssvikt - melding (word)sts4://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/attachmentUrl=http://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/19/Melding om kvalitetssvikt - oppdatert juni 2017.docx
LUA-avgift - innberetning av avgiftsgrunnlaghttps://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=48LUA-avgift - innberetning av avgiftsgrunnlaghttps://legemiddelverket.no/import-og-salg/avgifter/lua-avgift
Legemiddelmangel - melding om endret mangelhttps://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=11Legemiddelmangel - melding om endret mangelhttps://legemiddelverket.wufoo.com/forms/melding-om-endret-legemiddelmangel/
Legemiddelmangel - melding om ny mangelhttps://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=80Legemiddelmangel - melding om ny mangelhttps://legemiddelverket.wufoo.com/forms/melding-om-ny-legemiddelmangel/
Maksimalpris - søknadhttps://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=31Maksimalpris - søknadhttps://legemiddelverket.no/Documents/Refusjon%20og%20pris/Priss%c3%b8knad/Prisopplysning_priss%c3%b8knadsskjema_oppdatert.xlsx
Markedsføringstillatelse - endringhttps://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=35Markedsføringstillatelse - endringhttps://legemiddelverket.no/godkjenning/godkjenning-av-legemidler/endringssoknad
Markedsføringstillatelse - endringssøknad for parallellimportert legemiddelhttps://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=59Markedsføringstillatelse - endringssøknad for parallellimportert legemiddelsts4://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/attachmentUrl=http://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/59/Endringsskjema parallellimport jan 2017.doc
Markedsføringstillatelse - fornyelsehttps://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=34Markedsføringstillatelse - fornyelsehttps://legemiddelverket.no/godkjenning/godkjenning-av-legemidler/fornyelse-av-markedsforingstillatelse
Markedsføringstillatelse - fornyelse for parallellimportert legemiddelhttps://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=60Markedsføringstillatelse - fornyelse for parallellimportert legemiddelsts4://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/attachmentUrl=http://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/60/Søknad om fornyelse parallellimportert legemiddel jan 2017.doc
Markedsføringstillatelse - søknadhttps://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=33Markedsføringstillatelse - søknadhttps://legemiddelverket.no/godkjenning/godkjenning-av-legemidler/soknad-om-mt
Markedsføringstillatelse - søknad for parallellimportert legemiddelhttps://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=58Markedsføringstillatelse - søknad for parallellimportert legemiddelsts4://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/attachmentUrl=http://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/58/Søknad om markedsføringstillatelse for parallellimportert legemiddel jan 2017.doc
Market authorisation - application for parallel imported medicinal producthttps://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=61Market authorisation - application for parallel imported medicinal productsts4://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/attachmentUrl=http://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/61/Application for marketing authorisation - parallel imported medicinal product jan 2017.doc
Market authorisation - planned submission of a national procedurehttps://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=65Market authorisation - planned submission of a national procedurests4://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/attachmentUrl=http://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/65/Planned submission of a national procedure - 130319.docx
Market authorisation - renewal for parallel imported medicinal producthttps://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=63Market authorisation - renewal for parallel imported medicinal productsts4://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/attachmentUrl=http://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/63/Application for renewal - parallel imported medicinal product jan 2017.doc
Market authorisation - variation for parallel imported medicinal producthttps://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=62Market authorisation - variation for parallel imported medicinal productsts4://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/attachmentUrl=http://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/62/Application for variation - parallel imported medical product jan 2017.doc
Meld korrigerende tiltak, feil og uønsket hendelse med medisinsk utstyr - for produsenthttps://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=72Meld korrigerende tiltak, feil og uønsket hendelse med medisinsk utstyr - for produsenthttp://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15506/attachments/3/translations/en/renditions/native
Meld korrigerende tiltak, feil og uønsket hendelse med medisinsk utstyr - for brukerehttps://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=71Meld korrigerende tiltak, feil og uønsket hendelse med medisinsk utstyr - for brukerehttps://uonsket-hendelse.melde.no/medisinsk-utstyr
Melding fra MT-innehaver om tekniske feil og kvalitetssvikt knyttet til sikkerhetsanordninger (FMD)https://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=77Melding fra MT-innehaver om tekniske feil og kvalitetssvikt knyttet til sikkerhetsanordninger (FMD)sts4://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/attachmentUrl=http://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/77/Melding fra MT-innehaver om tekniske feil og kvalitetssvikt knyttet til sikkerhetsanordninger (FMD).docx
Melding om mulig forfalsket legemiddel - andre aktørerhttps://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=75Melding om mulig forfalsket legemiddel - andre aktørersts4://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/attachmentUrl=http://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/75/Melding om mulig forfalsket legemiddel - andre.docx
Melding om mulig forfalsket legemiddel - apotek og sykehushttps://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=74Melding om mulig forfalsket legemiddel - apotek og sykehussts4://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/attachmentUrl=http://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/74/Melding om mulig forfalsket legemiddel - apotek og sykehus nov 2019.docx
Melding om parallelleksport av legemidlerhttps://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=85Melding om parallelleksport av legemidlerhttps://legemiddelverket.wufoo.com/forms/melding-om-parallelleksport-av-legemiddel/
Metodevurdering av legemidlerhttps://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=45Metodevurdering av legemidlerhttps://legemiddelverket.no/refusjon-og-pris/sykehuslegemidler/mal-for-innsending-av-dokumentasjon-for-hurtig-metodevurdering-av-legemidler
Narkotika og psykotrope stoffer - søknad om innførsel (word)https://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=41Narkotika og psykotrope stoffer - søknad om innførsel (word)sts4://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/attachmentUrl=http://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/41/Søknad om innførsel av narkotika og psykotrope stoffer.docx
Narkotika og psykotrope stoffer - søknad om utførselhttps://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=42Narkotika og psykotrope stoffer - søknad om utførselsts4://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/attachmentUrl=http://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/42/Søknad om utførsel av narkotika og psykotrope stoffer.docx
Omsetningsavgifthttps://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=49Omsetningsavgifthttps://legemiddelverket.no/import-og-salg/avgifter/legemiddelomsetningsavgift
Registrering i utstyrsregisterethttps://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=73Registrering i utstyrsregisterethttps://legemiddelverket.wufoo.eu/forms/registrere-seg-i-utstyrsregisteret/