Logo for print
Søk etter skjemaSkjema

 

 

Resept/rekvisisjon for legemiddel uten markedsføringstillatelse - human (word)https://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=52 Resept/rekvisisjon for legemiddel uten markedsføringstillatelse - human (word)http://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/52/Søknadsskjema godkjenningsfritak human_desember 2016.doc
Apotekkonsesjon - søknad (pdf)https://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=22Apotekkonsesjon - søknad (pdf)http://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/22/Søknadsskjema Apotekkonsesjon 141216.pdf
Apotekkonsesjon - søknad (word)https://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=21Apotekkonsesjon - søknad (word)http://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/21/Søknadsskjema Apotekkonsesjon 141216.docx
Avregistrering/utmelding fra vareregisteret (word)https://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=12Avregistrering/utmelding fra vareregisteret (word)http://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/12/Skjema Melding om avregistrering eller utmelding fra vareregisteret 27022015.docx
Biverknadsmelding (pdf)https://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=5Biverknadsmelding (pdf)http://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/5/melding_om_mistenkt_biverknad_nynorsk_15_12_2016.pdf
Biverknadsmelding (word)https://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=6Biverknadsmelding (word)http://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/6/melding_om_mistenkt_biverknad_nynorsk_15_12_2016_låst.docx
Bivirkningsmelding (pdf)https://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=57Bivirkningsmelding (pdf)http://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/57/melding_om_mistenkt_bivirkning_15_12_2016.pdf
Bivirkningsmelding (word)https://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=7Bivirkningsmelding (word)http://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/7/melding_om_mistenkt_bivirkning_15_12_2016.pdf
Bivirkningsmelding - legemidler til dyr (pdf)https://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=10Bivirkningsmelding - legemidler til dyr (pdf)http://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/10/Melding om bivirkning av legemidler til dyr.pdf
Bivirkningsmelding - legemidler til dyr (word)https://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=9Bivirkningsmelding - legemidler til dyr (word)http://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/9/Melding om bivirkning av legemidler til dyr.doc
Bivirkningsmelding - vaksine (pdf)https://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=4Bivirkningsmelding - vaksine (pdf)http://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/4/20161213 Melding_om_mistenkt_bivirkning_Vaksine.pdf
Bivirkningsmelding for pasienterhttps://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=3Bivirkningsmelding for pasienterhttps://www.altinn.no/Pages/Authentication/Authenticate.aspx?goto=http://www.altinn.no/Pages/ServiceEngine/Start/StartService.aspx?ServiceEditionCode%3d1%26ServiceCode%3d3122
Compassionate use - søknadhttps://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=46Compassionate use - søknadhttps://legemiddelverket.no/godkjenning/klinisk-utproving/soknad-om-compassionate-use#1
Desinfeksjonsmiddel - søknad om godkjenning (word)https://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=13Desinfeksjonsmiddel - søknad om godkjenning (word)http://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/13/desinfeksjonsmidler - søknadsskjema og veiledning 120117.docx
Driftsansvar ved apotekers fravær - melding (pdf)https://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=1Driftsansvar ved apotekers fravær - melding (pdf)http://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/1/Meldeskjema driftsansvar ved apotekers fravær 170215.pdf
Driftsansvar ved apotekers fravær over tre måneder - melding (pdf)https://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=26Driftsansvar ved apotekers fravær over tre måneder - melding (pdf)http://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/26/Meldeskjema driftsansvar ved apotekers fravær 141216.pdf
Driftsansvar ved apotekers fravær over tre måneder - melding (word)https://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=25Driftsansvar ved apotekers fravær over tre måneder - melding (word)http://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/25/Meldeskjema driftsansvar ved apotekers fravær 141216.docx
Driftskonsesjon - melding om overtakelse (pdf)https://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=28Driftskonsesjon - melding om overtakelse (pdf)http://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/28/Melding om overtakelse av driftskonsesjon 141216.pdf
Driftskonsesjon - melding om overtakelse (word)https://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=27Driftskonsesjon - melding om overtakelse (word)http://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/27/Melding om overtakelse av driftskonsesjon 141216.docx
Driftskonsesjon - søknad (pdf)https://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=24Driftskonsesjon - søknad (pdf)http://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/24/Søknadsskjema driftskonsesjon til apotek 141216.pdf
Driftskonsesjon - søknad (word)https://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=23Driftskonsesjon - søknad (word)http://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/23/Søknadsskjema driftskonsesjon til apotek 141216.docx
Driftsstøtte for apotek - søknadhttps://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=50Driftsstøtte for apotek - søknadhttps://legemiddelverket.no/import-og-salg/apotekokonomi/soknad-om-driftsstotte-for-apotek
Filialapotek - melding om stedlig leder (word)https://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=29Filialapotek - melding om stedlig leder (word)http://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/29/Meldeskjema filialbestyrer 141216.docx
Filialapotek - melding stedlig leder (pdf)https://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=30Filialapotek - melding stedlig leder (pdf)http://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/30/Meldeskjema filialbestyrer 141216.pdf
Fraktrefusjon - søknadhttps://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=51Fraktrefusjon - søknadhttps://legemiddelverket.no/import-og-salg/apotekokonomi/fraktrefusjon
Grossisttillatelse - søknad (word)https://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=20Grossisttillatelse - søknad (word)http://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/20/Søknadsskjema for grossisttillatelse april 2014.docx
Importtillatelse for legemidler til ikke-medisinsk bruk (pdf)https://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=53Importtillatelse for legemidler til ikke-medisinsk bruk (pdf)http://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/53/Importtillatelse - legemidler til ikke-medisinsk bruk (søknadsskjema) 20150903 (pdf).pdf
Importtillatelse for legemidler til ikke-medisinsk bruk (word)https://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=54Importtillatelse for legemidler til ikke-medisinsk bruk (word)http://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/54/Importtillatelse - legemidler til ikke-medisinsk bruk (søknadsskjema) 20150903.doc
Klage på forvaltningsvedtak (word)https://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=14Klage på forvaltningsvedtak (word)http://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/14/Klageskjema bokmaal.docx
Klage på forvaltningsvedtak (word)https://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=15Klage på forvaltningsvedtak (word)http://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/15/Klageskjema nynorsk.docx
Klassifisering av produkter (word)https://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=17Klassifisering av produkter (word)http://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/17/klassifisering av produkter_januar 2017.doc
Klassifisering av urteekstrakt (word)https://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=18Klassifisering av urteekstrakt (word)http://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/18/klassifisering av urteekstrakter_desember 2016.doc
Klassifisering av urter (word)https://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=16Klassifisering av urter (word)http://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/16/klassifisering av urter_desember 2016.doc
Klinisk utprøving - søknaddskjema for veterinære legemidlerhttps://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=37Klinisk utprøving - søknaddskjema for veterinære legemidlerhttp://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/37/Rekvisisjonsskjema for klinisk utprøving av legemidler til dyr.doc
Klinisk utprøving - søknadsskjema for legemidler til menneskerhttps://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=36Klinisk utprøving - søknadsskjema for legemidler til menneskerhttps://legemiddelverket.no/godkjenning/klinisk-utproving/soknad-om-klinisk-utproving#1
Kontrollavgifthttps://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=47Kontrollavgifthttps://legemiddelverket.no/import-og-salg/avgifter/legemiddelkontrollavgift
Kvalitetssvikt - melding (word)https://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=19Kvalitetssvikt - melding (word)http://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/19/Skjema for melding om kvalitetssvikt.docx
LUA-avgift - innberetning av avgiftsgrunnlaghttps://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=48LUA-avgift - innberetning av avgiftsgrunnlaghttps://legemiddelverket.no/import-og-salg/avgifter/lua-avgift
Legemiddelmangel - melding (word)https://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=11Legemiddelmangel - melding (word)http://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/11/Skjema Melding om avbrudd i legemiddelforsyningen.docx
Maksimalpris - søknadhttps://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=31Maksimalpris - søknadhttp://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/31/Prisopplysning_prissøknadsskjema_oppdatert.xlsx
Markedsføringstillatelse - endringhttps://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=35Markedsføringstillatelse - endringhttps://legemiddelverket.no/godkjenning/godkjenning-av-legemidler/endringssoknad
Markedsføringstillatelse - fornyelsehttps://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=34Markedsføringstillatelse - fornyelsehttps://legemiddelverket.no/godkjenning/godkjenning-av-legemidler/fornyelse-av-markedsforingstillatelse
Markedsføringstillatelse - søknadhttps://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=33Markedsføringstillatelse - søknadhttps://legemiddelverket.no/godkjenning/godkjenning-av-legemidler/soknad-om-mt
Metodevurdering av legemidlerhttps://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=45Metodevurdering av legemidlerhttps://legemiddelverket.no/refusjon-og-pris/sykehuslegemidler/mal-for-innsending-av-dokumentasjon-for-hurtig-metodevurdering-av-legemidler
Narkotika og psykotrope stoffer - søknad om innførselhttps://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=41Narkotika og psykotrope stoffer - søknad om innførselhttp://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/41/Søknad om innførsel av narkotika og psykotrope stoffer.docx
Narkotika og psykotrope stoffer - søknad om utførselhttps://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=42Narkotika og psykotrope stoffer - søknad om utførselhttp://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/42/Søknad om utførsel av narkotika og psykotrope stoffer.docx
Omsetningsavgifthttps://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=49Omsetningsavgifthttps://legemiddelverket.no/import-og-salg/avgifter/legemiddelomsetningsavgift
Refusjonssøknadhttps://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=43Refusjonssøknadhttps://legemiddelverket.no/refusjon-og-pris/soknad-om-refusjon/mal-for-refusjonssoknad
Regnskapsrapportering for apotekhttps://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=44Regnskapsrapportering for apotekhttps://legemiddelverket.no/import-og-salg/apotekokonomi/regnskapsrapportering-for-apotek
Rensubstans - rekvirering til forskning (word)https://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=40Rensubstans - rekvirering til forskning (word)http://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/40/Rensubstans -forskning.dotx