Logo for print
Søk etter skjemaSkjema

 

 

Apotekkonsesjon - søknad (pdf)https://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=22Apotekkonsesjon - søknad (pdf)http://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/22/Søknadsskjema Apotekkonsesjon 141216.pdf
Apotekkonsesjon - søknad (word)https://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=21Apotekkonsesjon - søknad (word)http://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/21/Søknadsskjema Apotekkonsesjon 141216.docx
Avregistrering/utmelding fra vareregisteret (word)https://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=12Avregistrering/utmelding fra vareregisteret (word)http://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/12/Skjema Melding om avregistrering eller utmelding fra vareregisteret 27022015.docx
Biverknadsmelding (pdf)https://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=5Biverknadsmelding (pdf)http://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/5/melding_om_mistenkt_biverknad_nynorsk_15_12_2016.pdf
Biverknadsmelding (word)https://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=6Biverknadsmelding (word)http://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/6/melding_om_mistenkt_biverknad_nynorsk_15_12_2016_låst.docx
Bivirkningsmelding (pdf)https://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=57Bivirkningsmelding (pdf)http://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/57/melding_om_mistenkt_bivirkning_15_12_2016.pdf
Bivirkningsmelding (word)https://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=7Bivirkningsmelding (word)http://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/7/melding_om_mistenkt_bivirkning_15_12_2016.pdf
Bivirkningsmelding - legemidler til dyr (word)https://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=9Bivirkningsmelding - legemidler til dyr (word)http://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/9/Melding om bivirkning av legemidler til dyr_januar 2017_original.doc
Bivirkningsmelding - vaksine (pdf)https://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=4Bivirkningsmelding - vaksine (pdf)http://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/4/20161213 Melding_om_mistenkt_bivirkning_Vaksine.pdf
Bivirkningsmelding for pasienterhttps://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=3Bivirkningsmelding for pasienterhttps://www.altinn.no/Pages/Authentication/Authenticate.aspx?goto=http://www.altinn.no/Pages/ServiceEngine/Start/StartService.aspx?ServiceEditionCode%3d1%26ServiceCode%3d3122
Compassionate use - søknadhttps://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=46Compassionate use - søknadhttps://legemiddelverket.no/godkjenning/klinisk-utproving/soknad-om-compassionate-use#1
Desinfeksjonsmiddel - søknad om godkjenning (word)https://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=13Desinfeksjonsmiddel - søknad om godkjenning (word)http://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/13/desinfeksjonsmidler - søknadsskjema og veiledning 120117.docx
Driftsansvar ved apotekers fravær over tre måneder - melding (pdf)https://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=26Driftsansvar ved apotekers fravær over tre måneder - melding (pdf)http://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/26/Meldeskjema driftsansvar ved apotekers fravær 141216.pdf
Driftsansvar ved apotekers fravær over tre måneder - melding (word)https://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=25Driftsansvar ved apotekers fravær over tre måneder - melding (word)http://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/25/Meldeskjema driftsansvar ved apotekers fravær 141216.docx
Driftskonsesjon - melding om overtakelse (pdf)https://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=28Driftskonsesjon - melding om overtakelse (pdf)http://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/28/Melding om overtakelse av driftskonsesjon 141216.pdf
Driftskonsesjon - melding om overtakelse (word)https://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=27Driftskonsesjon - melding om overtakelse (word)http://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/27/Melding om overtakelse av driftskonsesjon 141216.docx
Driftskonsesjon - søknad (pdf)https://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=24Driftskonsesjon - søknad (pdf)http://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/24/Søknadsskjema driftskonsesjon til apotek 141216.pdf
Driftskonsesjon - søknad (word)https://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=23Driftskonsesjon - søknad (word)http://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/23/Søknadsskjema driftskonsesjon til apotek 141216.docx
Driftsstøtte for apotek - søknadhttps://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=50Driftsstøtte for apotek - søknadhttps://legemiddelverket.no/import-og-salg/apotekokonomi/soknad-om-driftsstotte-for-apotek
Filialapotek - melding om stedlig leder (word)https://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=29Filialapotek - melding om stedlig leder (word)http://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/29/Meldeskjema filialbestyrer 141216.docx
Filialapotek - melding stedlig leder (pdf)https://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=30Filialapotek - melding stedlig leder (pdf)http://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/30/Meldeskjema filialbestyrer 141216.pdf
Fraktrefusjon - søknadhttps://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=51Fraktrefusjon - søknadhttps://legemiddelverket.no/import-og-salg/apotekokonomi/fraktrefusjon
Godkjenningsfritak - søknad for legemiddel til mennesker (pdf)https://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=2Godkjenningsfritak - søknad for legemiddel til mennesker (pdf)http://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/2/Søknadsskjema godkjenningsfritak human_mars 2017.pdf
Godkjenningsfritak - søknad for legemiddel til mennesker (word)https://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=52Godkjenningsfritak - søknad for legemiddel til mennesker (word)http://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/52/Søknadsskjema godkjenningsfritak human_mars 2017_oppdatert.doc
Grossisttillatelse - søknad (word)https://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=20Grossisttillatelse - søknad (word)http://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/20/Søknadsskjema for grossisttillatelse april 2014.docx
Importtillatelse for legemidler til ikke-medisinsk brukhttps://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=54Importtillatelse for legemidler til ikke-medisinsk brukhttps://legemiddelverket.no/import-og-salg/import-og-grossistvirksomhet/importtillatelse-for-legemidler-til-ikke-medisinsk-bruk
Klassifisering av produkter (word)https://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=17Klassifisering av produkter (word)http://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/17/klassifisering av produkter_januar 2017.doc
Klassifisering av urteekstrakt (word)https://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=18Klassifisering av urteekstrakt (word)http://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/18/klassifisering av urteekstrakter_desember 2016.doc
Klassifisering av urter (word)https://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=16Klassifisering av urter (word)http://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/16/klassifisering av urter_desember 2016.doc
Klinisk utprøving - søknaddskjema for veterinære legemidler (word)https://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=37Klinisk utprøving - søknaddskjema for veterinære legemidler (word)http://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/37/Rekvisisjonsskjema for klinisk utprøving av legemidler til dyr januar 2017.doc
Klinisk utprøving - søknadsskjema for legemidler til menneskerhttps://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=36Klinisk utprøving - søknadsskjema for legemidler til menneskerhttps://legemiddelverket.no/godkjenning/klinisk-utproving/soknad-om-klinisk-utproving#1
Kontrollavgifthttps://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=47Kontrollavgifthttps://legemiddelverket.no/import-og-salg/avgifter/legemiddelkontrollavgift
Kvalitetssvikt - melding (word)https://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=19Kvalitetssvikt - melding (word)http://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/19/Melding om kvalitetssvikt - oppdatert desember 2016.docx
LUA-avgift - innberetning av avgiftsgrunnlaghttps://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=48LUA-avgift - innberetning av avgiftsgrunnlaghttps://legemiddelverket.no/import-og-salg/avgifter/lua-avgift
Legemiddelmangel - melding (word)https://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=11Legemiddelmangel - melding (word)http://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/11/Skjema Melding om avbrudd i legemiddelforsyningen.docx
Maksimalpris - søknadhttps://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=31Maksimalpris - søknadhttps://legemiddelverket.no/Documents/Refusjon%20og%20pris/Priss%c3%b8knad/Prisopplysning_priss%c3%b8knadsskjema_oppdatert.xlsx
Markedsføringstillatelse - endringhttps://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=35Markedsføringstillatelse - endringhttps://legemiddelverket.no/godkjenning/godkjenning-av-legemidler/endringssoknad
Markedsføringstillatelse - endringssøknad for parallellimportert legemiddelhttps://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=59Markedsføringstillatelse - endringssøknad for parallellimportert legemiddelhttp://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/59/Endringsskjema parallellimport jan 2017.doc
Markedsføringstillatelse - fornyelsehttps://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=34Markedsføringstillatelse - fornyelsehttps://legemiddelverket.no/godkjenning/godkjenning-av-legemidler/fornyelse-av-markedsforingstillatelse
Markedsføringstillatelse - fornyelse for parallellimportert legemiddelhttps://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=60Markedsføringstillatelse - fornyelse for parallellimportert legemiddelhttp://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/60/Søknad om fornyelse parallellimportert legemiddel jan 2017.doc
Markedsføringstillatelse - søknadhttps://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=33Markedsføringstillatelse - søknadhttps://legemiddelverket.no/godkjenning/godkjenning-av-legemidler/soknad-om-mt
Markedsføringstillatelse - søknad for parallellimportert legemiddelhttps://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=58Markedsføringstillatelse - søknad for parallellimportert legemiddelhttp://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/58/Søknad om markedsføringstillatelse for parallellimportert legemiddel jan 2017.doc
Market authorisation - application for parallel imported medicinal producthttps://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=61Market authorisation - application for parallel imported medicinal producthttp://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/61/Application for marketing authorisation - parallel imported medicinal product jan 2017.doc
Market authorisation - renewal for parallel imported medicinal producthttps://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=63Market authorisation - renewal for parallel imported medicinal producthttp://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/63/Application for renewal - parallel imported medicinal product jan 2017.doc
Market authorisation - variation for parallel imported medicinal producthttps://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=62Market authorisation - variation for parallel imported medicinal producthttp://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/62/Application for variation - parallel imported medical product jan 2017.doc
Metodevurdering av legemidlerhttps://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=45Metodevurdering av legemidlerhttps://legemiddelverket.no/refusjon-og-pris/sykehuslegemidler/mal-for-innsending-av-dokumentasjon-for-hurtig-metodevurdering-av-legemidler
Narkotika og psykotrope stoffer - søknad om innførsel (word)https://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=41Narkotika og psykotrope stoffer - søknad om innførsel (word)http://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/41/Søknad om innførsel av narkotika og psykotrope stoffer.docx
Narkotika og psykotrope stoffer - søknad om utførselhttps://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=42Narkotika og psykotrope stoffer - søknad om utførselhttp://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/42/Søknad om utførsel av narkotika og psykotrope stoffer.docx
Omsetningsavgifthttps://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=49Omsetningsavgifthttps://legemiddelverket.no/import-og-salg/avgifter/legemiddelomsetningsavgift
Refusjonssøknadhttps://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=43Refusjonssøknadhttps://legemiddelverket.no/refusjon-og-pris/soknad-om-refusjon/mal-for-refusjonssoknad