Logo for print
Søk etter skjemaSkjema

 

 

Apotekdrift - søknader og meldingerhttps://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=67Apotekdrift - søknader og meldingerhttps://www.altinn.no/skjemaoversikt/statens-legemiddelverk/apotekdrift/
Avregistrering/utmelding fra vareregisteret (word)https://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=12Avregistrering/utmelding fra vareregisteret (word)sts4://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/attachmentUrl=http://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/12/Skjema Melding om avregistrering eller utmelding fra vareregisteret_desember 2017.docx
Avregistrering/utmelding frå vareregisteret - nynorsk (word)https://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=103Avregistrering/utmelding frå vareregisteret - nynorsk (word)sts4://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/attachmentUrl=http://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/103/Skjema Melding om avregistrering eller utmelding frå vareregisteret_desember 2017 - nynorsk.docx
Biverknadsmelding - legemiddel til dyr - nynorsk (word)https://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=93Biverknadsmelding - legemiddel til dyr - nynorsk (word)sts4://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/attachmentUrl=http://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/93/Melding om biverknad av legemiddel til dyr_september 2018 (Nynorsk).docx
Bivirkningsmelding - legemidler til dyr (word)https://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=9Bivirkningsmelding - legemidler til dyr (word)sts4://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/attachmentUrl=http://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/9/Melding om bivirkning av legemidler til dyr_september 2018.doc
Bivirkningsmelding for pasienterhttps://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=3Bivirkningsmelding for pasienterhttps://tjenester.helsenorge.no/skjemautfyller/skjemautfyller?Query=Questionnaire%3Fname%3DSLV-PasRapp-2020
Bivirkningsmelding fra helsepersonellhttps://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=90Bivirkningsmelding fra helsepersonellhttps://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-helsepersonell
Compassionate use - søknadhttps://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=46Compassionate use - søknadhttps://legemiddelverket.no/godkjenning/klinisk-utproving/soknad-om-compassionate-use-program#1
Desinfectants for health care - application (word)https://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=98Desinfectants for health care - application (word)sts4://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/attachmentUrl=http://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/98/Application form desinfectant for health care.docx
Desinfeksjonsmidler til akvakulturanlegg mv. - søknad om godkjenning (word)https://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=96Desinfeksjonsmidler til akvakulturanlegg mv. - søknad om godkjenning (word)sts4://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/attachmentUrl=http://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/96/Søknad om godkjenning av kjemiske desinfeksjonsmidler til teknisk bruk i akvakulturanlegg mv.doc
Desinfeksjonsmidler til helse- og sykepleie - søknad om godkjenning (word)https://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=13Desinfeksjonsmidler til helse- og sykepleie - søknad om godkjenning (word)sts4://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/attachmentUrl=http://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/13/Søknad om godkjenning av kjemiske desinfeksjonsmidler til teknisk bruk i helse- og sykepleie.docx
Disinfectants for aquaculture systems etc - application (word)https://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=99Disinfectants for aquaculture systems etc - application (word)sts4://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/attachmentUrl=http://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/99/AQUACULT.Engelsk.doc
Driftsstøtte for apotek - søknadhttps://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=50Driftsstøtte for apotek - søknadhttps://legemiddelverket.no/import-og-salg/apotekokonomi/soknad-om-driftsstotte-for-apotek
Foreign packages - application to sellhttps://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=79Foreign packages - application to sellhttps://legemiddelverket.wufoo.com/forms/application-licence-to-sell-foreign-packs/
Forespørsel om vitenskapelig og/eller regulatorisk rådgivning (digitalt skjema)https://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=95Forespørsel om vitenskapelig og/eller regulatorisk rådgivning (digitalt skjema)https://response.questback.com/statenslegemiddelverk/fy8x1x7fta
Fraktrefusjon - søknadhttps://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=51Fraktrefusjon - søknadhttps://legemiddelverket.no/import-og-salg/apotekokonomi/fraktrefusjon
Godkjenningsfritak - søknad for legemiddel til menneske - nynorsk (word)https://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=104Godkjenningsfritak - søknad for legemiddel til menneske - nynorsk (word)sts4://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/attachmentUrl=http://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/104/Søknadsskjema godkjenningsfritak human_september 2019 - nynorsk.docx
Godkjenningsfritak - søknad for legemiddel til mennesker (utfyllbar pdf)https://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=2Godkjenningsfritak - søknad for legemiddel til mennesker (utfyllbar pdf)sts4://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/attachmentUrl=http://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/2/Søknadsskjema godkjenningsfritak human_september 2019.pdf
Godkjenningsfritak - søknad for legemiddel til mennesker (word)https://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=52Godkjenningsfritak - søknad for legemiddel til mennesker (word)sts4://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/attachmentUrl=http://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/52/Søknadsskjema godkjenningsfritak human_september 2019.docx
Godkjenningsfritak - veterinær (Altinn)https://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=55Godkjenningsfritak - veterinær (Altinn)https://www.altinn.no/skjemaoversikt/statens-legemiddelverk/godkjenningsfritak-for-legemidler-til-dyr/
Grossisttillatelse - legemidler til redningsmidler til skiphttps://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=81Grossisttillatelse - legemidler til redningsmidler til skipsts4://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/attachmentUrl=http://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/81/Søknadsskjema - grossisttillatelse redningsmidler 2020-04-28.docx
Grossisttillatelse - søknad (og veileder)https://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=20Grossisttillatelse - søknad (og veileder)https://legemiddelverket.no/import-og-salg/import-og-grossistvirksomhet/grossisttillatelse/skjema-og-veileder-for-soknad-om-grossisttillatelse
Importtillatelse for legemidler til ikke-medisinsk brukhttps://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=54Importtillatelse for legemidler til ikke-medisinsk bruksts4://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/attachmentUrl=http://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/54/Importtillatelse - ikke-medisinsk - Søknadsskjema - 270717.docx
Klinisk utprøving - Rekvisisjon av legemiddel til klinisk utprøving på dyr (word)https://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=97Klinisk utprøving - Rekvisisjon av legemiddel til klinisk utprøving på dyr (word)sts4://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/attachmentUrl=http://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/97/Rekvisisjonsskjema for klinisk utprøving av legemidler til dyr januar 2017.doc
Klinisk utprøving - Rekvisisjon av legemiddel til klinisk utprøving på dyr - nynorsk (word)https://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=101Klinisk utprøving - Rekvisisjon av legemiddel til klinisk utprøving på dyr - nynorsk (word)sts4://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/attachmentUrl=http://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/101/Rekvisisjonsskjema for klinisk utprøving av legemidler til dyr januar 2017 - nynorsk.doc
Klinisk utprøving - søknaddskjema for veterinære legemidler (word)https://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=37Klinisk utprøving - søknaddskjema for veterinære legemidler (word)sts4://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/attachmentUrl=http://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/37/Søknad om tillatelse til klinisk utprøving av legemiddel til dyr januar 2023.docx
Klinisk utprøving - søknadsskjema for legemidler til menneskerhttps://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=36Klinisk utprøving - søknadsskjema for legemidler til menneskerhttps://legemiddelverket.no/godkjenning/klinisk-utproving/soknad-om-klinisk-utproving
Klinisk utprøving - søknadsskjema for veterinære legemiddel - nynorsk (word)https://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=100Klinisk utprøving - søknadsskjema for veterinære legemiddel - nynorsk (word)sts4://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/attachmentUrl=http://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/100/Søknad om tillatelse til klinisk utprøving av legemiddel til dyr januar 2023 - nynorsk.docx
Konsesjonsrapport for apotekhttps://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=68Konsesjonsrapport for apotekhttps://www.altinn.no/skjemaoversikt/statens-legemiddelverk/hente-konsesjonsrapport-for-apotek/
Kontrollavgifthttps://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=47Kontrollavgifthttps://legemiddelverket.no/import-og-salg/avgifter/legemiddelkontrollavgift
Kvalitetssvikt - melding (word)https://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=19Kvalitetssvikt - melding (word)sts4://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/attachmentUrl=http://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/19/Melding om kvalitetssvikt - oppdatert juni 2017.docx
LUA-avgift - innberetning av avgiftsgrunnlaghttps://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=48LUA-avgift - innberetning av avgiftsgrunnlaghttps://legemiddelverket.no/import-og-salg/avgifter/lua-avgift
Legemiddelmangel - melding om endret mangelhttps://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=11Legemiddelmangel - melding om endret mangelhttps://legemiddelverket.wufoo.com/forms/melding-om-endret-legemiddelmangel/
Legemiddelmangel - melding om ny mangelhttps://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=80Legemiddelmangel - melding om ny mangelhttps://legemiddelverket.wufoo.com/forms/melding-om-ny-legemiddelmangel/
Maksimalpris - søknadhttps://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=31Maksimalpris - søknadhttps://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/maksimalpris#s%C3%B8knad-om-maksimalpris
Markedsføringstillatelse - endringhttps://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=35Markedsføringstillatelse - endringhttps://legemiddelverket.no/godkjenning/godkjenning-av-legemidler/endringssoknad
Markedsføringstillatelse - endringssøknad for parallellimportert legemiddelhttps://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=59Markedsføringstillatelse - endringssøknad for parallellimportert legemiddelsts4://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/attachmentUrl=http://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/59/Endringsskjema parallellimport jan 2017.doc
Markedsføringstillatelse - fornyelsehttps://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=34Markedsføringstillatelse - fornyelsehttps://legemiddelverket.no/godkjenning/godkjenning-av-legemidler/fornyelse-av-mt
Markedsføringstillatelse - fornyelse for parallellimportert legemiddelhttps://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=60Markedsføringstillatelse - fornyelse for parallellimportert legemiddelsts4://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/attachmentUrl=http://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/60/Søknad om fornyelse parallellimportert legemiddel jan 2017.doc
Markedsføringstillatelse - søknadhttps://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=33Markedsføringstillatelse - søknadhttps://legemiddelverket.no/godkjenning/godkjenning-av-legemidler/soknad-om-mt
Markedsføringstillatelse - søknad for parallellimportert legemiddelhttps://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=58Markedsføringstillatelse - søknad for parallellimportert legemiddelsts4://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/attachmentUrl=http://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/58/Søknad om markedsføringstillatelse for parallellimportert legemiddel jan 2017.doc
Market authorisation - application for parallel imported medicinal producthttps://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=61Market authorisation - application for parallel imported medicinal productsts4://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/attachmentUrl=http://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/61/Application for marketing authorisation - parallel imported medicinal product jan 2017.doc
Market authorisation - planned submission of a national procedurehttps://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=65Market authorisation - planned submission of a national procedurests4://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/attachmentUrl=http://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/65/Planned submission of a national procedure - 130319.docx
Market authorisation - renewal for parallel imported medicinal producthttps://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=63Market authorisation - renewal for parallel imported medicinal productsts4://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/attachmentUrl=http://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/63/Application for renewal - parallel imported medicinal product jan 2017.doc
Market authorisation - variation for parallel imported medicinal producthttps://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=62Market authorisation - variation for parallel imported medicinal productsts4://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/attachmentUrl=http://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/62/Application for variation - parallel imported medical product jan 2017.doc
Meld korrigerende tiltak, feil og uønsket hendelse med medisinsk utstyrhttps://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=72Meld korrigerende tiltak, feil og uønsket hendelse med medisinsk utstyrhttps://legemiddelverket.no/medisinsk-utstyr/plikter-og-ansvar-for-medisinsk-utstyr-pa-markedet/melde-svikt-i-medisinsk-utstyr
Melding fra MT-innehaver om tekniske feil og kvalitetssvikt knyttet til sikkerhetsanordninger (FMD)https://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=77Melding fra MT-innehaver om tekniske feil og kvalitetssvikt knyttet til sikkerhetsanordninger (FMD)sts4://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/attachmentUrl=http://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/77/Melding fra MT-innehaver om tekniske feil og kvalitetssvikt knyttet til sikkerhetsanordninger (FMD).docx
Melding om mulig forfalsket legemiddel - andre aktørerhttps://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=75Melding om mulig forfalsket legemiddel - andre aktørersts4://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/attachmentUrl=http://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/75/Melding om mulig forfalsket legemiddel - andre.docx
Melding om mulig forfalsket legemiddel - apotek og sykehushttps://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=74Melding om mulig forfalsket legemiddel - apotek og sykehussts4://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/attachmentUrl=http://default-legemiddelverket.hn.nhn.no/Lists/Skjema/Attachments/74/Melding om mulig forfalsket legemiddel - apotek og sykehus nov 2019.docx
Metodevurdering av legemidlerhttps://legemiddelverket.no/Lists/Skjema/DispForm.aspx?ID=45Metodevurdering av legemidlerhttps://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/dokumentasjon-for-metodevurdering/mal-for-innsending-av-dokumentasjon-for-hurtig-metodevurdering-av-legemidler