Remdesivir – hurtigutredning startet i Europa14439117.12.2020 09:52:1517.12.2020 09:52:15Dersom remdesivir får markedsføringstillatelse så vil den gjelde vil gjelde for alle EU Remdesivir er et antiviralt legemiddel som gis intravenøst og utvikles av Gilead Sciences STS_ListItem_8500https://legemiddelverket.nohtmlFalseaspxhttp://default-legemiddelverket.hn.nhn.no{CE5D4C30-D3AD-43AE-AF2A-558661715DC3}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Hdir/Search/SearchCenter_Item_Default.js2853;2688;2523;2358;2193;2187;1686;1452;1446;1440;844;838;832;826;162853
WHO fraråder bruk av remdesivir14374423.11.2020 12:38:1623.11.2020 12:38:16peker i retning av at remdesivir ikke påvirker dødeligheten hos covid-19 pasienter innlagt ikke med sikkerhet kan slå fast at remdesivir ikke har noen effekt hos covid-19 pasienter STS_ListItem_8500https://legemiddelverket.nohtmlFalseaspxhttp://default-legemiddelverket.hn.nhn.no{F2FE4033-E227-414B-B499-2B71D8122154}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Hdir/Search/SearchCenter_Item_Default.js2853;2688;2523;2358;2193;2187;1686;1452;1446;1440;844;838;832;826;162853
Første covid-19-behandling godkjent i Europa14413516.12.2020 07:40:3416.12.2020 07:40:34Bruk av remdesivir forkortet i gjennomsnitt sykdomsforløpet med fire dager (fra 15 til 11 der man blant annet undersøker effekt og sikkerhet ved bruk av remdesivir ved Covid-19 STS_ListItem_8500https://legemiddelverket.nohtmlFalseaspxhttp://default-legemiddelverket.hn.nhn.no{C0ECCCEA-B0F6-49B2-A649-04185E8CFBF2}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Hdir/Search/SearchCenter_Item_Default.js2853;2688;2523;2358;2193;2187;1686;1452;1446;1440;844;838;832;826;162853
Metodevarsler - R14588618.06.2021 12:05:4518.06.2021 12:05:45A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R Remdesivir ​Covid-19 subgruppe ​2020 STS_ListItem_8500https://legemiddelverket.nohtmlFalseaspxhttp://default-legemiddelverket.hn.nhn.no{9D8805BB-419A-4508-B764-927A9DD64C32}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Hdir/Search/SearchCenter_Item_Default.js2854;162854
Legemidler til behandling av covid-1914354209.03.2021 14:37:5509.03.2021 14:37:5523.11.2020 WHO fraråder bruk av remdesivir 22.09.2020 EMA støtter bruk av deksametason effekt av hydroksyklorokin 08.06.2020 Remdesivir – hurtigutredning startet i Europa STS_ListItem_8500https://legemiddelverket.nohtmlFalseaspxhttp://default-legemiddelverket.hn.nhn.no{3A5D6B02-19AF-40F3-95FF-DEB5AF434006}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Hdir/Search/SearchCenter_Item_Default.js2854;162854
Development and testing of therapeutics for covid-1914571116.07.2021 09:08:5216.07.2021 09:08:52granted a marketing authorisation for remdesivir (Veklury) for the treatment of covid-19 decision whether and how to use remdesivir (Veklury) to treat hospitalised patients with STS_ListItem_8500https://legemiddelverket.nohtmlFalseaspxhttp://default-legemiddelverket.hn.nhn.no{2165F264-B9E2-4215-8D1F-0640A220947C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Hdir/Search/SearchCenter_Item_Default.js2854;162854
Klinisk utprøving av legemidler14353225.02.2021 09:57:3925.02.2021 09:57:39En klinisk utprøving gjennomføres for å finne ut hvordan et legemiddel virker, hvilke effekt av hydroksyklorokin 08.06.2020 Remdesivir – hurtigutredning startet i Europa STS_ListItem_8500https://legemiddelverket.nohtmlFalseaspxhttp://default-legemiddelverket.hn.nhn.no{A7E4ACB9-CC5B-4D0D-BAA8-3B22DCA35BBD}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Hdir/Search/SearchCenter_Item_Default.js2854;162854
Aktuelle legemidler mot covid-19 i EU14569320.07.2021 07:52:5920.07.2021 07:52:59I november 2020 frarådet WHO bruk av remdesivir da man gjennom flere større studier ikke Det er ikke påvist økt risiko for alvorlige bivirkninger ved bruk av remdesivir i studiene STS_ListItem_8500https://legemiddelverket.nohtmlFalseaspxhttp://default-legemiddelverket.hn.nhn.no{D8A06568-E739-4BD3-8EAB-F02928D19151}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Hdir/Search/SearchCenter_Item_Default.js2854;162854
Covid-19: Manglende effekt av hydroksyklorokin14413417.12.2020 09:47:4017.12.2020 09:47:40To store studier (Recovery og Solidarity) som har testet hydroksyklorokin-behandling på sykehusinnlagte Studien fortsetter imidlertid å prøve ut andre legemidler, som remdesivir STS_ListItem_8500https://legemiddelverket.nohtmlFalseaspxhttp://default-legemiddelverket.hn.nhn.no{8F79B526-9ECF-4218-87B8-E5DDF61DB405}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Hdir/Search/SearchCenter_Item_Default.js2853;2688;2523;2358;2193;2187;1686;1452;1446;1440;844;838;832;826;162853
Utprøving av legemidler mot covid-1914569104.02.2021 14:13:0304.02.2021 14:13:03Utprøving bør skje i kliniske studier Det er nødvendig med kliniske studier hos store pasientgrupper for å få sikker kunnskap Remdesivir er et eksempel på et antiviralt legemiddel STS_ListItem_8500https://legemiddelverket.nohtmlFalseaspxhttp://default-legemiddelverket.hn.nhn.no{D0BBAC1C-ED4E-42EE-B3F0-435F15422F94}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Hdir/Search/SearchCenter_Item_Default.js2854;162854

~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js