Remdesivir – hurtigutredning startet i Europa55131317.12.2020 09:52:1517.12.2020 09:52:15Dersom remdesivir får markedsføringstillatelse så vil den gjelde vil gjelde for alle EU Remdesivir er et antiviralt legemiddel som gis intravenøst og utvikles av Gilead Sciences STS_ListItem_8500https://legemiddelverket.nohtmlFalseaspxhttp://default-legemiddelverket.hn.nhn.no{CE5D4C30-D3AD-43AE-AF2A-558661715DC3}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Hdir/Search/SearchCenter_Item_Default.js4840;4672;4501;4336;4171;4006;2853;2688;2523;2358;2193;2187;1686;1452;1446;1440;844;838;832;826;164840
WHO fraråder bruk av remdesivir55286323.11.2020 12:38:1623.11.2020 12:38:16peker i retning av at remdesivir ikke påvirker dødeligheten hos covid-19 pasienter innlagt ikke med sikkerhet kan slå fast at remdesivir ikke har noen effekt hos covid-19 pasienter STS_ListItem_8500https://legemiddelverket.nohtmlFalseaspxhttp://default-legemiddelverket.hn.nhn.no{F2FE4033-E227-414B-B499-2B71D8122154}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Hdir/Search/SearchCenter_Item_Default.js4840;4672;4501;4336;4171;4006;2853;2688;2523;2358;2193;2187;1686;1452;1446;1440;844;838;832;826;164840
Første covid-19-behandling godkjent i Europa55091716.12.2020 07:40:3416.12.2020 07:40:34Bruk av remdesivir forkortet i gjennomsnitt sykdomsforløpet med fire dager (fra 15 til 11 der man blant annet undersøker effekt og sikkerhet ved bruk av remdesivir ved Covid-19 STS_ListItem_8500https://legemiddelverket.nohtmlFalseaspxhttp://default-legemiddelverket.hn.nhn.no{C0ECCCEA-B0F6-49B2-A649-04185E8CFBF2}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Hdir/Search/SearchCenter_Item_Default.js4840;4672;4501;4336;4171;4006;2853;2688;2523;2358;2193;2187;1686;1452;1446;1440;844;838;832;826;164840
Metodevarsler - R52323129.03.2023 05:04:0729.03.2023 05:04:07A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R Remdesivir ​Covid-19 subgruppe ​2020 STS_ListItem_8500https://legemiddelverket.nohtmlFalseaspxhttp://default-legemiddelverket.hn.nhn.no{9D8805BB-419A-4508-B764-927A9DD64C32}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Hdir/Search/SearchCenter_Item_Default.js4841;164841
Legemidler til behandling av covid-1955334221.06.2022 09:04:5921.06.2022 09:04:5923.11.2020 WHO fraråder bruk av remdesivir 22.09.2020 EMA støtter bruk av deksametason effekt av hydroksyklorokin 08.06.2020 Remdesivir – hurtigutredning startet i Europa STS_ListItem_8500https://legemiddelverket.nohtmlFalseaspxhttp://default-legemiddelverket.hn.nhn.no{3A5D6B02-19AF-40F3-95FF-DEB5AF434006}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Hdir/Search/SearchCenter_Item_Default.js4841;164841
Covid-19: Manglende effekt av hydroksyklorokin55091617.12.2020 09:47:4017.12.2020 09:47:40To store studier (Recovery og Solidarity) som har testet hydroksyklorokin-behandling på sykehusinnlagte Studien fortsetter imidlertid å prøve ut andre legemidler, som remdesivir STS_ListItem_8500https://legemiddelverket.nohtmlFalseaspxhttp://default-legemiddelverket.hn.nhn.no{8F79B526-9ECF-4218-87B8-E5DDF61DB405}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Hdir/Search/SearchCenter_Item_Default.js4840;4672;4501;4336;4171;4006;2853;2688;2523;2358;2193;2187;1686;1452;1446;1440;844;838;832;826;164840
Klinisk utprøving av legemidler55332012.01.2023 13:33:0012.01.2023 13:33:00En klinisk utprøving gjennomføres for å finne ut hvordan et legemiddel virker, hvilke effekt av hydroksyklorokin 08.06.2020 Remdesivir – hurtigutredning startet i Europa STS_ListItem_8500https://legemiddelverket.nohtmlFalseaspxhttp://default-legemiddelverket.hn.nhn.no{A7E4ACB9-CC5B-4D0D-BAA8-3B22DCA35BBD}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Hdir/Search/SearchCenter_Item_Default.js4841;164841
Advarer om manglende effekt av monoklonale antistoff mot koronavirus27414014.12.2022 10:32:1114.12.2022 10:32:11EMA advarer om at monoklonale antistoffer godkjent til behandling av covid-19 sannsynligvis Paxlovid (nirmatrelvir/ritonavir) og Veklury (remdesivir) forventes å ha god effekt også STS_ListItem_8500https://legemiddelverket.nohtmlFalseaspxhttp://default-legemiddelverket.hn.nhn.no{21B53C85-6CDB-442C-9B43-F7279BA01931}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Hdir/Search/SearchCenter_Item_Default.js4840;4672;4501;4336;4171;4006;2853;2688;2523;2358;2193;2187;1686;1452;1446;1440;844;838;832;826;164840
Aktuelle legemidler mot covid-19 i EU55385724.02.2023 15:25:0724.02.2023 15:25:07Tabellen viser legemidler mot covid-19 som er godkjent av EU eller vurderes av EMA EMAs vurderinger gjelder også i Norge Forebyggende bruk og tidlig i forløpet Remdesivir (Veklury STS_ListItem_8500https://legemiddelverket.nohtmlFalseaspxhttp://default-legemiddelverket.hn.nhn.no{D8A06568-E739-4BD3-8EAB-F02928D19151}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Hdir/Search/SearchCenter_Item_Default.js4841;164841

~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js