Bivirkningsrapporter og oversikter55341328.02.2023 08:29:3828.02.2023 08:29:38Rapporter og oversikter om bivirkninger av legemidler Du kan også søke informasjon om Hexyon og bivirkninger Pandemrix og bivirkninger Rotarix og bivirkninger HPV-vaksine og STS_ListItem_8500https://legemiddelverket.nohtmlFalseaspxhttp://default-legemiddelverket.hn.nhn.no{293832FB-39D8-46F5-8AB3-527DC88720EF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Hdir/Search/SearchCenter_Item_Default.js4841;164841

~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js