​​​​Det skilles mellom reklame til allmennheten og reklame til helsepersonell. Det er tillat med reklame for reseptfrie legemidler til allmennhet, men den må oppfylle kravene. Reklame for reseptpliktige legemidler er kun lov for det som defineres som helsepersonell, og må oppfylle kravene.

Ulovlig reklame kan føre til tvangsmulkt og overtredelsesgebyr. Legemiddelverket kan ilegge overtredelsesgebyr på opptil 2G for privatpersoner (per juni 2022 utgjør dette 222 954 kroner) og 15G for virksomheter (per juni 2022 utgjør dette 1 672 155 kroner).

Les mer om reklamebestemmelsene:

Dette gjelder for reseptpliktige legemidler

  • Reklame for reseptpliktige legemidler rettet mot allmennheten er ikke lov.
  • Reklame er enhver form for oppsøkende informasjonsvirksomhet, kampanjer, holdningspåvirkning og andre tiltak som har til hensikt å fremme forskrivning, utlevering, salg eller bruk av legemidler til mennesker og dyr.
  • Dette gjelder for alle flater som for eksempel nettsider, brosjyrer og sosiale medier (Tik Tok, Instagram, Facebook osv.)

Dette gjelder for reseptfrie legemidler

Det er tillatt med reklame for reseptfrie legemidler til allmennhet, men den må oppfylle kravene.

Helse- og sykdomsinformasjon i reklamesammenheng

Selv om det ikke er lov å reklamere for reseptpliktige legemidler til allmennheten, er det tillatt å gi sykdom- og helseinformasjon, så lenge denne ikke omtaler legemidler direkte eller indirekte.

Reklamebestemmelsene i legemiddelforskriften gir føringer for hva slags helse- og sykdomsinformasjon som kan gis til allmennheten og helsepersonell uten forskrivningsrett.

Det er laget en veileder for helse- og sykdomsinformasjon som gir føringer for hva som er tillat. Denne åpner opp for at man kan oppgi at det finnes ulike behandlingsalternativer (ikke-medikamentelle og medikamentelle).

Les veileder for helse- og sykdomsinformasjon

Publisert: 01.07.2022

​Fant du det du lette etter?

 

 

Abstrakt til kongresser som referanse i legemiddelreklamehttps://legemiddelverket.no/tilvirkning-import-og-salg/reklame-for-legemidler/generelt-om-reklameregelverket/bruk-av-abstrakt-til-kongresser-som-referanse-i-legemiddelreklameAbstrakt til kongresser som referanse i legemiddelreklameKongressabstrakts og posterpresentasjoner er ikke vitenskapelig akseptert som referanse for påstander i legemiddelreklame. Årsaken er at disse dokumentene ikke er «fagfelle vurdert». 1437Slike dokumenter er ikke vitenskapelig akseptert som referanse for påstander i legemiddelreklame.
Helse- og sykdomsinformasjon i reklamesammenhenghttps://legemiddelverket.no/tilvirkning-import-og-salg/reklame-for-legemidler/generelt-om-reklameregelverket/helse-og-sykdomsinformasjon-i-reklamesammenheng-Helse- og sykdomsinformasjon i reklamesammenhengReklamebestemmelsene i legemiddelforskriften gir føringer for hva slags helse- og sykdomsinformasjon som kan gis til allmennheten og helsepersonell uten forskrivningsrett. 900
Instruksjonsvideoer i Felleskatalogenhttps://legemiddelverket.no/tilvirkning-import-og-salg/reklame-for-legemidler/generelt-om-reklameregelverket/instruksjonsvideoer-i-felleskatalogenInstruksjonsvideoer i FelleskatalogenInstruksjonsvideoer rettet mot pasienter som publiseres i Felleskatalogen må følge gitte retningslinjer.3715Instruksjonsvideoer rettet mot pasienter som publiseres i Felleskatalogen må følge gitte retningslinjer.
Online-kurs i regelverket for legemiddelreklame https://legemiddelverket.no/tilvirkning-import-og-salg/reklame-for-legemidler/generelt-om-reklameregelverket/online-kurs-i-regelverket-for-legemiddelreklame-Online-kurs i regelverket for legemiddelreklame Kurset vil gi deg en innføring i grunnprinsippene i regelverket for legemiddelreklame. 2324Her kan du melde deg på online-kurs i reklameregelverket. Kurset er gratis og åpent for alle.
Søknad om vaksinasjonskampanje til allmennhetenhttps://legemiddelverket.no/tilvirkning-import-og-salg/reklame-for-legemidler/generelt-om-reklameregelverket/soknad-om-vaksinasjonskampanje-til-allmennhetenSøknad om vaksinasjonskampanje til allmennhetenVeiledning for aktører som ønsker å søke om å gjennomføre en vaksinasjonskampanje til allmennheten. 3743Veiledning for aktører som ønsker å søke om å gjennomføre en vaksinasjonskampanje.
Veiledning for utforming av TV- og videoreklamehttps://legemiddelverket.no/tilvirkning-import-og-salg/reklame-for-legemidler/generelt-om-reklameregelverket/veiledning-for-utforming-av-tv-og-videoreklameVeiledning for utforming av TV- og videoreklameReklame for legemidler til allmennheten er bare tillatt for reseptfrie legemidler. TV- og videoreklame for reseptfrie legemidler må oppfylle kravene i legemiddelforskriften for å sikre balansert informasjon. Regelverket gjelder for alle medieplattformer.520Presisering av at regelverket også gjelder disse mediene.