​​​​​​​​​​Legemiddelindustrien har betydelig innflytelse på bruken av legemidler i kraft av store faglige og markedsføringsmessige ressurser. Deres markedsføring legger naturlig nok mest vekt på de positive sidene av legemiddelbruk, og Legemiddelverkets tilsyn skal bidra til at markedsføringen blir mer balansert.

Hovedformål

Tilsynet skal bidra til å sikre:

  • Trygg bruk av legemidler
  • Etterlevelse av refusjonsreglene

Legemiddelverkets tilsyn vil bli rettet mot utvalgte legemidler der vi tror faren for medisinsk feilbruk eller bruk utenfor godkjente refusjonsvilkår er størst.

Innsatsområder

Legemiddelverkets tilsyn har særlig fokus på følgende:

  • Nye legemidler og legemidler som ikke har fått markedsføringstillatelse (prelansering)
  • Legemidler med bivirkningsproblematikk
  • Legemidler med refusjon (blå resept)
  • Legemidler som får endrede markedsvilkår (likeverdig bytte, trinnpris)
  • Reklame for bruksområder som ikke er godkjent
  • Bruk av opinionsledere i markedsføringen

Tiltak

Legemiddelverket bruker en rekke tiltak for å føre tilsyn med reklamen. Tilsynet omfatter blant annet:

Sanksjonsmuligheter

Ved brudd på reklamereglene - ​les om sanksjonsmulighetene.​

​Saksgang og publisering av rapporter etter tilsyn

I etterkant av tilsyn med industriens muntlige reklame overfor leger og helsepersonell skriver Legemiddelverket en tilsynsrapport der innholdet i møtet er oppsummert. Hvis vi mener at firmaet har brutt regelverket i markedsføringen følges rapporten av et forhåndsvarsel.

Oppdatert: 12.07.2022

Publisert: 29.06.2016

​Fant du det du lette etter?