Mangel på Diprasorin 200 mg/25 mg kapsler

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 27.09.2017 Gjelder til: 31.01.2018

Det er mangel på Diprasorin 200 mg/25 mg kapsler. Det er usikkert om preparatet kommer tilbake på det norske markedet. For å forebygge mangel har Statens legemiddelverk bestemt at apotek kan levere ut danske pakninger med Asasantin Retard frem til 31.01.2018.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer