Mangel på Letrozol

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 15.04.2021 Gjelder til: 01.07.2021

Det er mangel på Letrozol 2,5 mg tabletter. Pasienter som bruker Letrozol bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med letrozol, som er virkestoffet i Letrozol. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Letrozol Accord - Accord Healthcare B.V. (vnr. 188685)

Les mer