Økt risiko for alvorlige psykiske reaksjoner ved behandling med Benlysta (belimumab)

Type: Sikkerhetsinformasjon Publisert første gang: 28.03.2019 Gjelder til: 28.06.2019

Det er sett økt risiko for alvorlig psykiske reaksjoner som depresjon, selvmordstanker og sucidale handlinger inkludert selvmord i en klinisk studie med Benlysta. Vurder risiko for psykiske reaksjoner i lys av pasientens sykehistorie før behandling og følg opp pasienten under behandling.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Benlysta - GlaxoSmithKline (Ireland) Limited (vnr. 146082, vnr. 562668)

Les mer