Mangel på Tamoxifen

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 19.05.2023 Gjelder til: 15.10.2023

Det er mangel på Tamoxifen 20 mg tabletter. Pasienter som bruker Tamoxifen bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med tamoksifen, som er virkestoffet i Tamoxifen. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Tamoxifen Mylan - Mylan AB (vnr. 412924)

Les mer