Mangel på Nevanac øyedråper

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 12.07.2022 Gjelder til: 01.02.2023

Det er mangel på Nevanac 1 mg/ml øyedråper. Pasienter som bruker Nevanac bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med nepafenak, som er virkestoffet i Nevanac.Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak. Det er svært begrenset tilgang til utenlandske pakninger, vurder en annen behandling.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer