Etalpha 2 mikrogram/ml dråper, oppløsning er midlertidig utgått.

Type: Generelt Publisert første gang: 08.07.2019 Gjelder til: 01.02.2020

Etalpha 2 mikrogram/ml dråper, oppløsning er tilbake på markedet fra og med uke 48. Legemiddelverket har bestemt at apotek har tillatelse til å levere ut Etalpha 2 mikrog/ml dråper i utenlandske pakninger fra EU-/EØS-land. De utenlandske pakningene må være tilsvarende Etalpha 2 mikrog/ml dråper.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer