Inegy har ikke lenger forhåndsgodkjent refusjon

Type: Refusjon Publisert første gang: 15.07.2019 Gjelder til: 01.08.2020

Ezetimib/Simvastatin Glenmark, Ezetimib/Simvastatin Krka og løs kombinasjon av ezetimib og simvastatin har forhåndsgodkjent refusjon. Prisen på Inegy er blitt vesentlig høyere enn prisen for disse alternativene. Inegy mister forhåndsgodkjent refusjon f.o.m. 15. juli 2019. Resepter som er forskrevet før denne dato, kan ekspederes på forhåndsgodkjent refusjon og har normal gyldighetstid på 12 måneder.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Inegy - Merck Sharp & Dohme B.V. (vnr. 022132, vnr. 045654, vnr. 181980, vnr. 198357, vnr. 385238, vnr. 439594)

Les mer